Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto
Etusivu » Työelämäpalvelut » Työssäoppiminen

Ammatillisessa koulutuksessa opitaan tekemällä. Oman alan työpaikoilla tapahtuva oppiminen työssäoppimisjaksoilla on tärkeä ja motivoiva osa opiskelua sekä nuorille että aikuisille. Työssäoppiminen on tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua toimintaa. Yritykselle se tarjoaa tilaisuuden tutustua potentiaalisiin työntekijöihin ja samalla kehittää omaa toimintaansa. Opiskelijalle työssäoppiminen avaa mahdollisuuden kartuttaa osaamistaan aidoissa työelämän tilanteissa.

Jokaisessa perustutkinnossa työssäoppimista on vähintään 30 osaamispisteen laajuisesti. Oppilaitos voi järjestää opiskelija- tai ryhmäkohtaisesti myös laajennettua työssäoppimista. Opiskelija voi suorittaa työssäoppimisen myös ulkomailla. Ulkomailla hankittu osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan osaksi opiskelijan opintoja.

Mahdollisuus rekrytoida työvoimaa

Uuden työntekijän palkkaaminen on aina suuri asia. Kun haluat rektytoida uutta työvoimaa, kysy meiltä työssäoppijaa. Opiskelijan työssäoppimisjakson aikana voit kaikessa rauhassa arvioida hänen sopivuuttaan yritykseesi ja tehdä rekrytointipäätöksen turvallisesti. Mitään velvoitetta palkkaamiseen ei ole.

Projektitehtävät toiminnan kehittäjinä

Työssäoppijan tehtävät voivat olla samoja kuin nykyisellä henkilöstöllä, mutta myös täysin itsenäisiä projektitehtäviä, joiden tarkoituksena on kehittää työssäoppimisyrityksen toimintaa. Käytä tilaisuus hyväksesi! Työnantajana pääset vaikuttamaan sekä työssäoppimisen sisältöön, tavoitteisiin että toteuttamismenetelmiin, jotka suunnitellaan yhdessä opiskelijan, opettajan ja työpaikalle nimettävän työpaikkaohjaajan kanssa.

Millaisia osaajia POKEsta löytyy?

POKEn opiskelijoissa on osaajia laitoshuoltajista kampaajiin, levyseppähitsaajista muurareihin, myyjistä sähköasentajiin ja eläintenhoitajiin. Työssäoppimisjaksolle lähdössä olevilla opiskelijoilla on jo vähintään perustiedot ja -taidot ammattialastaan. Joukossa on myös vaativimpia ammattiopintoja suorittavia opiskelijoita, joille on ehtinyt kertyä vankka työkokemus.

Työssäoppimisen sopimus ja laadunvarmistus

Työssäoppimisesta tehdään koulutuksen järjestäjän sekä työnantajan välinen yhteistyösopimus (puitesopimus). Siinä sovitaan tehtävistä ja vastuista työssäoppimisen toteuttamisessa työpaikalla. Puitesopimuksen lisäksi tehdään opiskelijakohtainen sopimus aina työssäoppimisjakson aikana. Opiskelijakohtaisessa TOP-sopimuksessa sovitaan työpaikallan tapahtuvan opiskelun tavoitteista, keskeisistä sisällöistä sekä arvioinnista. Lisäksi sovitaan työssäoppimisen kesto, ajankohta ja työturvallisuusasiat.

Työssäoppimisjaksojen onnistuminen voidaan varmistaa hyvällä yhteistyöllä ja riittävällä suunnittelulla työssäoppimista ohjaavan opettajan, opiskelijan ja työpaikalle nimetyn työpaikkaohjaajan kesken. Opintojen vaiheen ja henkilökohtaisen osaamisen perusteella suunnitellaan opiskelijan ammattitaitoa kehittävistä työtehtävistä. Ammattitaidon kehittymisen kannalta työssäoppimisjaksojen tulee olla riittävän pitkiä ja monipuolisia. Oppilaitos järjestää opiskelijan ohjauksen työssäoppimisjaksojen ajalle opettajan käyntien ja tietoteknisten välineiden ja ohjelmien avulla.

Työssäoppimispaikan tarjoaminen

Tarvitsemme opiskelijoillemme työssäoppimispaikkoja kaikilta koulutusaloilta. Mikäli haluat tulla mukaan verkostoon, joka tarjoaa työssäoppimispaikan opiskelijallemme, ota yhteyttä.

Lisätietoja nuorten työssäoppimisesta

Kaupan ja hallinnon ala

 • vs. koulutusjohtaja Kirsi Tuovinen

Luonnonvara- ja ympäristöala

 • opettaja Annika Heimonen (maatalousala)
 • lehtori Jouni Kauppinen (metsäala)

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Viitasaari

 • lehtori Sari Paananen (hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto)
 • opettaja Katri Niemetmaa (kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto)

Äänekoski

 • lehtori Anne Rantanen

Sosiaali- ja terveysala

 • opettaja Raili Paavonen

Tekniikan ja liikenteen ala

 • koulutusjohtaja Hannu Pönkä

Lisätietoja aikuisten työssäoppimisesta

Liiketalous ja yrittäjyys

Luonnonvara- ja ympäristöala

 • opettaja Annika Heimonen (maatalousala)
 • lehtori Jouni Kauppinen (metsäala)

Palvelualat

Sosiaali- ja terveysala

 • opettaja Raili Paavonen

Tekniikan ala