Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto
Etusivu » Työelämäpalvelut » Työpaikkaohjaajat ja tutkintotilaisuuksien arvioijat

Tarjoamme työpaikkaohjaajille maksutonta työpaikkaohjaajakoulutusta ja työelämän edustajille näyttötutkintojärjestelmässä vaadittavaa arvioijakoulutusta.

Työpaikkaohjaajien työn tueksi on POKE Aikuiskoulutus tuottanut Työssä oppimisen oppaan. Se on suunnattu opiskelijalle, työpaikkaohjaajalle ja opettajalle.

Työpaikkaohjaajakoulutus

Koulutusta toteutetaan tarpeen mukaan joustavasti työpaikkaohjaajina toimivien henkilöiden osaamistarpeen mukaan. Alkavat työpaikkaohjaajakoulutukset löytyvät koulutuskalenterista.

Näyttötutkintojen arvioijakoulutus

Ammatillisten näyttötutkintojen tutkintosuoritus arvioidaan kolmikantaisesti työnantajan, työntekijän ja oppilaitoksen edustajan yhteistyönä. Arvioijakoulutuksen tavoitteena on kouluttaa työelämän edustajia näyttötutkintosuoritusten arvioijiksi. Koulutus perehdyttää arvioijat (työnantaja- ja työntekijäarvioija) näyttötutkintojärjestelmään, kyseisen alan tutkinnon rakenteeseen ja sisältöön, tutkintotilaisuuksien suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin.

Koulutamme työelämän edustajia näyttötutkintojen arvioijiksi. Arvioijakoulutusta järjestetään tarpeen mukaan ja alkavat arvioijakoulutuksen näkyvät koulutuskalenterissa. Arvioijakoulutusta voidaan toteuttaa myös yritys-/työpaikkakohtaisesti tutkinnon vastaanottajina toimiville henkilöille.

Lisätietoja

Liiketalous ja yrittäjyys

Palvelualat

Tekniikan ala