Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Yrityksille ja organisaatioille suunnatuissa koulutuksissa ja palveluissa on useita rahoitusvaihtoehtoja. Osaan voi saada myös tukea yhteiskunnalta, esim. työ- ja elinkeinohallinnolta, Opetushallitukselta tai hankerahoituksesta. Suunnittelemme rahoitusvaihtoehdot aina yhdessä yrityksen tai organisaation kanssa.

Yhteishankintakoulutus

Yritys tai muu työnantaja voi kouluttaa nykyisiä tai uusia työntekijöitään yhteistyössä työ- ja elinkeinohallinnon kanssa. Näin toteutettuun yhteishankintakoulutukseen voi osallistua myös yrittäjäksi ryhtyvä tai yrittäjä, joka osallistuu samaan koulutukseen työntekijöidensä rinnalla. Lisäksi vuokratyöntekijät voivat osallistua koulutukseen. Yhteishankintakoulutus järjestetään työnantajan ja työ- ja elinkeinohallinnon yhdessä suunnittelemana, hankkimana ja rahoittamana. Opiskelijavalinnassa työnantajalla on keskeinen rooli.
Lisätietoja TE-palvelut.fi -sivuilta.

Yhteishankintakoulutus on kolmen toisiaan täydentävän ja eri tarpeisiin suunnatun palvelutuotteen kokonaisuus:

RekryKoulutus – kun yrityksen tarpeisiin ei löydy ammattitaitoisia työntekijöitä, eikä lähiaikoina valmistu tarvittavia osaajia muusta koulutuksesta.

TäsmäKoulutus – yrityksen ja sen henkilöstön tarpeisiin räätälöity ammatillinen perus- tai lisäkoulutus. Soveltuu myös määräaikaisiin lomautustilanteisiin.

MuutosKoulutus – työnantaja voi auttaa taloudellisesta tai tuotannollisesta syystä irtisanottuja työntekijöitään löytämään uuden ammatin tai työpaikan tai tukea toistaiseksi lomautettuja työntekijöitään.

Oppisopimus

Opetushallitus rahoittaa oppisopimuskoulutusta, perus- tai lisäkoulutusta, joka tapahtuu opiskelijan ja työnantajan välisellä sopimuksella. Työnopetus tehdään työpaikalla, teoriaosuudet oppilaitoksessa. Lisätietoja löydät oppisopimuksen sivuilta.

Tilauskoulutukset ja räätälöidyt koulutukset

Koulutus voidaan myös räätälöidä yrityksille tai yhteisöille, tällöin maksajina toimivat pääasiassa yritykset tai yhteisöt itse. Näihin koulutuksiin on mahdollisuus saada myös Opetushallituksen henkilöstökoulutuksen tukea.

Projekti tai hanke

Käynnissä olevista projekteista voi löytyä rahoitustukea koulutuksiin ja mm. osaamiskartoituksiin ja muihin kehittämishankkeisiin. Meneillään olevat hankkeet.

Työvoimakoulutus

Työhallinto rahoittaa opiskelijoille maksutonta koulutusta. Koulutus on tarkoitettu työttömille tai työttömyysuhan alaisille henkilöille. Työnantaja voi saada näiden koulutusten kautta mm. uutta työvoimaa. Lisätietoja saa myös TE-palvelujen koulutushausta.

Omaehtoinen koulutus

Pääosan koulutuksen järjestämiskustannuksista maksaa Opetusministeriö. Opiskelijoilla on omavastuuosuus ja mahdollinen tutkintomaksu. Näihin voivat hakea kaikki alasta tai aiheesta kiinnostuneet aikuiset. Näihin osallistumalla yritys voi hankkia esimerkiksi yksittäisille työntekijöille lisää osaamista hyvin edullisesti. Alkava koulutus näkyy koulutuskalenterissamme.