Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Oppisopimuskoulutus sopii yrittäjälle, joka haluaa laajentaa tai päivittää osaamistaan ja yrityksensä kilpailukykyä  ammatillisen koulutuksen avulla.

 • Yrittäjänä  voit opiskella oppisopimuskoulutuksella samoja  ammatillisia perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja tai tutkintojen osia kuin työsuhteiset opiskelijatkin
 • Oppisopimus on yrittäjän ja koulutuksen järjestäjän välinen kirjallinen sopimus, jonka edellytyksenä on päätoiminen yrittäjätoiminta ja halu kehittyä.
 • Osaamisen kehittäminen tapahtuu yrittäjän omassa yritystoiminnassasi  – yrittäjän yrittäjyys- ja/tai substanssiosaaminen ja yrityksen liiketoiminta kehittyvät.
 • Koulutukseen sovelletaan samoja periaatteita   kuin muuhunkin oppisopimuskoulutukseen.
 • Yrittäjäopiskelijana tietopuolinen koulutus on sinulle  maksutonta.
 • Yrittäjäopiskelijana sinulle voidaan maksaa tietopuolisen opetuksen ajalta asetuksen mukaisia opintososiaalisia etuja.
 • Koulutuskorvaus maksetaan toiselle yrittäjälle tai yksityiselle  henkilölle , joka toimii ammatillisen vuoropuhelun kumppaninasi  ja sparraajanasi  oppisopimuksen ajan (mentori-toiminta).
 • Mentoroiva yritys voi löytyä valtakunnallisesta  mentoripankista  https://mentoripankki.recit.fi/ tai yrittäjän omasta ammatillisesta verkostosta

Taloudellinen tuki yrittäjälle  (opintososiaaliset edut)

 • yrittäjäopiskelijana sinulle maksetaan matkakorvausta 0,20 €/km  mukaan, jos yhdensuuntainen matka koulutuspaikalle on yli 10 km
 • yrittäjäopiskelijana sinulle maksetaan majoittumiskorvaus 8 e/opetuspäivä, jos koulutus järjestetään ja majoitut  koti- tai oppisopimustyöpaikkakunnan ulkopuolella
 • mikäli Sinulle tulee ansionmenetystä tietopuolisen koulutuksen päiviltä, Sinulle maksetaan päiväraha 15 e/opetuspäivä ja perheavustusta 17 e/opetuspäivä, jos Sinulla on alle 18-vuotiaita lapsia

Taloudellinen tuki mentoroivalle yritykselle tai henkilölle

 • Mentorin yritykselle maksetaan oppisopimuskohtaista koulutuskorvausta yrittäjäopiskelijan mentoroinnista
 • Henkilölle maksettava koulutuskorvaus maksetaan veronlaisena tulona.

Jos oppisopimus on Sinulle mahdollisuus, ota yhteyttä. Rakennetaan  Sinulle ja Yrityksellesi yksilöllinen kehittymispolku.

Yhteystiedot

Oppisopimus.fi