Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Mistä oppisopimustyöpaikkoja saa?

Opiskelijan tulee hankkia työpaikka itse esim. olemalla suoraan yhteydessä yrityksiin. Jos työnantaja kiinnostuu oppisopimusmahdollisuudesta, POKEn Työelämä- ja yrityspalveluista voi pyytää asiakkuusvastaavan maksuttomalle suunnittelukäynnille yritykseen. Kannattaa kysellä myös te-palveluista auki olevia paikkoja, ja jättää omiin työhakutietoihin halukkuus oppisopimuskoulutukseen. Lisätietoja te-palveluista saat www.te-palvelut.fi . Työharjoittelu, työkokeilu tai lyhytkin sijaisuus voi auttaa oppisopimuskoulutukseen pääsyä.

Millainen työpaikkaohjaajan täytyy olla?

Työpaikkaohjaaja on oman alansa ammattilainen, jonka kanssa työnantaja sopii työpaikkaohjaajan tehtävästä ja sitoumuksesta. Työpaikkaohjaaja tuntee koulutuksen tavoitteena olevan ammatin, on perehtynyt tutkintoon ja on kiinnostunut ohjattavastaan ja hänen oppimisestaan. Työpaikkaohjaaja on tukija, kannustaja ja ohjaaja. Hän tutustuttaa opiskelijan työhön ja työyhteisöön sekä neuvoo, ohjaa ja arvioi työtehtävien tekemistä ja työssä oppimista sekä opiskelijan ammatillista kasvua.

Millaista rahallista tukea työnantaja saa oppisopimusopiskelijasta?

Työnantajalle maksetaan oppisopimusopiskelijan ohjauksesta koulutuskorvausta. Koulutuskorvaus on sopimuskohtainen, se maksetaan kolme kertaa vuodessa takautuvasti työnantajalle.

Te-palvelut voi myöntää palkkatukea työttömän työnhakijan työllistymiseen oppisopimuksella. Tuen määrästä ja hakemisesta saa tietoa www.te-palvelut.fi –sivuilta.

Useassa pohjoisen Keski-Suomen kunnassa on käytössä pk-yrityksille maksettava kuntatuki, kun kyseessä on työllistävä oppisopimus.

Miten suuri on oppisopimusopiskelijan palkka?

Oppisopimusajan palkka määräytyy alan työehtosopimuksen mukaisesti. Työnantaja maksaa palkan sivukuluineen. Jos alalla ei ole olemassa työehtosopimusta, työnantajan tehtävä on huolehtia siitä, että työstä maksetaan alalla ja paikkakunnalla käytössä oleva, kohtuullinen ja tavanomainen palkka. Lisätietoja eri alojen palkoista saat esimerkiksi Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastosta puh. 0295 018 450 (vaihde) tai alan ammattiliitosta.

Mitä kaikkea oppisopimuksella voi opiskella?

Oppisopimuksella voi suorittaa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon tai tutkintojen osia Tutkintovaihtoehtoja on vajaa 200. Lisätietoja tutkinnoista saa Opintopolku-sivustolta.

 

Kuka järjestää tietopuolisen koulutuksen opiskelijalle?

Asiakkuusvastaava selvittää tietopuolisen koulutuksen vaihtoehdot ja varaa yhteisen neuvottelun jälkeen opiskelijalle paikan alan koulutusta järjestävästä oppilaitoksesta. Jos opiskelijalla on oppilaitosvaihtoehto valmiina, asiakkuusvastaava selvittää koulutusmahdollisuuden kyseisestä oppilaitoksesta. Mikäli oppilaitos edellyttää hyväksyttyä soveltuvuustestiä, se vaaditaan myös oppisopimuskoulutukseen osallistuvilta.

Miten oppisopimuskoulutukseen haetaan?

Oppisopimuskoulutukseen ei yleensä ole erillistä hakua vaan koulutus voi alkaa, kun työsuhteesta ja oppisopimuksesta on sovittu ja sopimukset tehty. Eri oppilaitoksilla voi olla tutkintoalakohtaisia käytänteitä.

Onko oppisopimuskoulutukseen pääsykokeita tai soveltuvuustestejä?

Joihinkin tutkintoihin, kuten lähihoitajan, lastenohjaajan tai liikuntapaikkamestarin tutkintoihin, voi kuulua pääsykoe tai soveltuvuustesti.

Kuka maksaa ammattipassin?

Opiskelija maksaa itse ammattipassin. Myös työnantaja voi osallistua ammattipassin kustannuksiin.

En asu Äänekoskella. Voinko hoitaa oppisopimuskoulutukseen liittyvät asiat Äänekoskella?

Oppisopimus solmitaan yleensä sen alueen koulutuksen järjestäjän kanssa, jonka toiminta-alueella opiskelijan työpaikka/yritys on. Yleistä neuvontaa ja ohjausta voi kysyä paikallisesta Työelämä- ja yrityspalveluista. . Lisätietoa löytyy myös oppisopimustoimijoiden yhteiseltä sivustolta OPPISOPIMUS , https://www.oppisopimus.fi/

Miten toimin, jos en voi oppia kaikkia tutkinnossa vaadittavia taitoja omalla työpaikallani?

Työtehtävien tulee olla tarpeeksi monipuolisia, jotta tutkinnon vaatimusten mukainen työssä oppiminen toteutuu. Jos tämä ei ole mahdollista omalla työpaikalla, osan työssä oppimisesta voi suorittaa toisessa työpaikassa. Siitä sovitaan kirjallisesti oppisopimuksen alussa ja aikana.

Yhteystiedot