Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto
Etusivu » Työelämäpalvelut » Oppisopimuskoulutus » Työpaikkaohjaajamentorille

Työpaikkaohjaaja-mentori on yrittäjäopiskelijan ammatillinen kumppani ja sparraaja. Yrittäjän oppisopimuskoulutuksessahan suurin osa osaamisen kehittämisestä toteutuu (n. 80%) arkityössä yrittäjän omassa yrityksessä. Mentori on alansa osaaja työkokemuksen/koulutuksen kautta ja hänellä on vahva kokemus ja näkemys yrittäjyydestä. Hänellä on myös .motivaatio ja resurssia toimia yrittäjäopiskelijan opiskelijan ammatillisen kasvun kumppanina.

Mentori on yrittäjäopiskelijan ammatillinen kumppani koulutuksen ajan ja hän

• antaa aikaansa ja jakaa osaamistaan sekä auttaa tavoitteiden asettamisessa.

• kannustaa opiskelijaa tunnistamaan vahvuutensa ja kehittämiskohteensa

• kuuntelee, kyseenalaistaa ja tekee hyviä kysymyksiä

• auttaa opitun soveltamisessa ja tukee ongelmien ratkaisemisessa

• avaa ovia ja tukee verkostoitumista

• arvioi osaamisen kehittymistä yhdessä opiskelijan kanssa

Mentori tekee työtä yhdessä yrittäjäopiskelijan, tietopuolisen vastuuopettajan ja oppisopimustoimijan kanssa.

Työelämä- ja yrityspalvelujen oppisopimuksen kehittämisasiantuntija perehdyttää oppisopimuksen alussa mentorin yrittäjän oppisopimuskoulutuksen periaatteisiin. Oppisopimuksen aikana kehittämisasiantuntijalta voi pyytää tukea ja neuvoja yrittäjäopiskelijan työssä oppimisen ohjaukseen aina kun on tarvetta.

POKE järjestää monialaisia työpaikkaohjaajavalmennuksia.

Niistä tiedotamme www-sivuillamme ja Facebookissa.

Yhteystiedot