Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto
Etusivu » Työelämäpalvelut » Oppisopimuskoulutus » Työpaikkaohjaajalle

Työpaikkaohjaaja on opiskelijan vahva tuki ja käytännön kouluttaja ja valmentaja työpaikala tapahtuvassa koulutuksessa. Oppisopimuskoulutuksessahan suurin osa oppimisesta toteutuu (n. 80%) työssä oppien omalla työpaikalla. Työpaikkaohjaaja on alansa osaaja joko vahvan työkokemuksen tai koulutuksen kautta ja hänellä on motivaatio ja resurssi toimia opiskelijan ammatillisen kasvun kumppanina.

Työpaikkaohjaaja on opiskelijan ammatillinen tuki työssä koulutuksen ajan ja hän

• perehdyttää ja ohjaa opiskelijaa käytännön työssä

• antaa aikaansa ja jakaa osaamistaan sekä auttaa tavoitteiden asettamisessa.

• tukee ja kannustaa opiskelijaa tunnistamaan omat vahvuutensa j#mce_temp_url#a kehittämiskohteensa

• auttaa opitun soveltamisessa ja tukee ongelmien ratkaisemisessa

• antaa ammatillista palautetta opiskelijalle käytännön työssä

• arvioi osaamisen kehittymistä työssä yhdessä opiskelijan ja työyhteisön kanssa

Työpaikkaohjaaja tekee työtä yhdessä työyhteisön, työnantajan, tietopuolisen vastuuopettajan ja asiakkuusvastaavan kanssa.

Työelämä- ja yrityspalvelujen oppisopimuksen asiakkuusvastaava perehdyttää oppisopimuksen alussa työpaikkaohjaajan ja työyhteisön oppisopimuskoulutuksen periaatteisiin. Oppisopimuksen aikana asiakkuusvastaavalta voi pyytää tukea ja neuvoja työssä oppimisen ohjaukseen aina kun on tarvetta.

POKE järjestää monialaisia työpaikkaohjaajavalmennuksia. Niistä tiedotamme www-sivuillamme ja Facebookissa.

Yhteystiedot

www.ohjaan.fi

Ohjaan.fi

Oppisopimus.fi