Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto
Etusivu » Työelämäpalvelut » Oppisopimuskoulutus » Oppisopimus - sopivin on paras

Oppisopimuksessa sopivin on parasta. Se on opiskelijoiden, työnantajien, oppilaitosten työelämä- ja yrityspalveluiden yhteistyössä järjestämää koulutusta, joka palvelee työnantajien, yrittäjien ja työntekijöiden tarpeita. Koulutus johtaa samoihin ammatillisiin perustutkintoihin, ammattitutkintoihin ja erikoisammattitutkintoihin kuin oppilaitoksissa järjestettävä koulutus. Tavoitteena voi olla myös tutkinnon osaan johtava koulutus.

Oppisopimuskoulutukseen osallistuvan tulee olla vähintään 15-vuotias. Yläikärajaa vuosissa ei ole, aktiivisesti ja päätoimisesti työ- tai yrityselämässä toimivat voivat kouluttautua oppisopimuksella.

Oppisopimuskoulutus soveltuu jo työssä oleville työntekijöille ja määräaikaiseen työsuhteeseen tuleville uusille työntekijöille, virkasuhteiselle voidaan solmia myöskin oppisopimus. Yrittäjä voi kouluttautua omassa yritystoiminnassaan oppisopimuksella

Koulutuksen edellytyksenä on aina päätoiminen työ- tai virkasuhde tai päätoiminen yrittäjyys koko oppisopimuksen ajan (työaika vähintään 25 h/vko koko oppisopimuksen ajan).

Oppisopimuksen kesto on sovitaan sopimuskohtaisesti. Opiskelu etenee henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan. Oppiminen toteutuu työpaikalla aidossa työssä. Oppimista täydennetään tietopuolisella koulutuksella oppilaitoksessa.

Linkkejä:

www.oppisopimus.fi

Oppisopimus

Opintopolku.fi - tutkinnon perusteet

Työ- ja elinkeinotoimistot

Aluehallintovirasto - työsuhdeasiat

Osaamisen tunnistaminen (Oman osaamisen lähtötason kartoitus)