Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Oppisopimuskoulutus tarjoaa myös nuorille erilaisia vaihtoehtoja kouluttautua ammattiin. Oppisopimus on mahdollista kaikille yli 15-vuotiaille nuorille. Oppisopimuksen yleiset raamit ovat samat kuin aikuisten oppisopimuskoulutuksessa. Mikäli käytännönläheinen opiskelu ja oppiminen kiinnostavat ja olet oma-aloitteinen ja itsenäinen, oppisopimus voi olla sinun juttusi.

Normaali oppisopimus

Tavoitteena on koko tutkinto. Opiskelija etsii oppisopimustyöpaikan itsenäisesti, ja työnantajaa tuetaan koulutuskorvauksella.

Opiskelijan työaika määräytyy alan työehtosopimuksen mukaan. Työajan on oltava vähintään 25 tuntia viikossa. Nuorilla oppisopimusopiskelijoilla, jotka ovat astumassa työelämään, voidaan noudattaa minimityöaikaa.

Osa opinnoista oppisopimuksella

Ammatillisessa peruskoulutuksessa päiväopiskelijana oleva nuori voi siirtyä esim. kolmantena vuonna oppisopimusopiskelijaksi, kun hän on ensin opiskellut alan perustiedot ja -taidot. Ennen oppisopimusopiskelijaksi siirtymistä opintojen täytyy olla aikataulussa, työpaikka on löydettynä ja yhteinen suunnitelma oppisopimuksesta on tehtynä. Työnantajaa tuetaan koulutuskorvauksella.

Lyhytaikainen oppisopimus

Mahdollisuus laajentaa omaa osaamista tai tutustua uuteen alaan ja työhön. Tavoitteena on vähintään yhden tutkinnon osan suorittaminen. Oppisopimuksen kesto on 4 - 12 kuukautta. Madaltaa työnantajan kynnystä oppisopimuksen solmimiseen. Työnantajaa tuetaan koulutuskorvauksella.

Nuorten korotetun koulutuskorvauksen oppisopimukset

Korotetun koulutuskorvauksen oppisopimus voidaan tehdä peruskoulun päättötodistuksen saaneelle nuorelle saman vuoden loppuun mennessä. Oppisopimuksella voi opiskella ammatillisen perustutkinnon tai tutkinnon osia. Opiskelija etsii oppisopimustyöpaikan itsenäisesti. Työnantajaa tuetaan normaalia suuremmalla koulutuskorvauksella

  • 1. vuosi 800 euroa/kk
  • 2.vuosi 500 euroa/kk
  • 3.vuosi 300 euroa/kk