Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto
Etusivu » Työelämäpalvelut » Henkilöstökoulutus ja kehittämispalvelut

Henkilöstö- ja täydennyskoulutus

Henkilöstökoulutuksella tarkoitetaan koulutusta, jonka työnantaja kustantaa joko kokonaan tai osittain. Koulutus tapahtuu pääosin työpaikalla ja yleensä koulutettavalle aiheutuva ansionmenetys korvataan. Henkilöstökoulutus on luonteeltaan tilauskoulutusta, joka on useimmiten lyhytkestoista yhden tai muutaman päivän mittaista ja ilman tutkintotavoitetta.

Osaamisen kehittäminen

Henkilöstön osaamisen kehittäminen on investointi, joka tähtää tulevaisuuteen. Osaamisen kartoittamiseen on olemassa hyviä työkaluja jotka antavat lisätietoa tai vahvistavat yrityksessä olevaa tietoa henkilöstön vahvuuksista ja kehittämiskohteista. Nykytilanteen analysoinnin kautta ja tulevaisuuden vaatimuksia ennakoiden päästään hyvin kehittämis- ja koulutusprosessien alkuun tai täsmäkoulutusten toteuttamiseen.

Osaamiskartoitus

Lähtötilanteen selvityksen laajuus riippuu mm. yrityksen koosta, toimialan rakenteesta, sen tulevaisuuden näkymistä, nykyisen henkilöstön osaamisesta.

Selvitys voi kohdistua yrityksen koko henkilöstöön tai osaan siitä tai yksittäisiin henkilöihin. Selvityksen menetelminä voidaan käyttää yleisiä, ammattialakohtaisia osaamiskartoituksia mutta parempiin tuloksiin päästään kun suunnitella osaamiskartoitus niin, että siinä otetaan huomioon yrityksen ydinosaamiset, painotukset alueet ja osa-alueet, joita halutaan tutkia.

Meillä on käytössä C&Q osaamiskartoitusohjelma. Kartoitus voidaan toteuttaa joko kevyempänä koulutustarvekyselynä tai sitten yritys-/organisaatiokohtaisena kartoituksena, johon voidaan perustaa kullekin yritykselle omat, kompetensseihin perustuvat osaamisprofiilit. Kummastakin vaihtoehdosta yritys/organisaatio saa raportin, joiden pohjalta voidaan lähteä suunnittelemaan jatkotoimenpiteitä.

Osaamisen kehittämissuunnitelma

Osaamiskartoituksen käytännön toteutuksen ja tiedonkeruun jälkeen voimme olla mukana tulosten analysoinnissa ja miettimässä mahdollista osaamisen kehittämissuunnitelmaa. Koulutussuunnitelman tekeminen voi olla yksi askel konkretisoida osaamisessa mahdollisesti havaittuja puutteita. Suunnitelman sisältö, aikataulu ja toteutuksen rahoitus käydään läpi.

Lisätietoja

kehittämisasiantuntija Tarja Naskila

Avoin ammatillinen täydennyskoulutus

Avoin ammatillinen täydennyskoulutus toteutetaan yksittäisinä teemapäivinä tai muutaman päivän kokonaisuuksina. Koulutukset sopivat eri alojen ammattilaisille ja ko. aihealueista kiinnostuneille, ne toimivat hyvin myös osana yritysten henkilöstökoulutusta. Tarjonta on monialaista ja työelämälähtöistä, se on pääosin Poken tutkintokoulutusten tarjonnasta avattua ja siksi asiakasystävällisesti hinnoiteltua. Tarkista eri alojen koulutustarjonta koulutuskalenterista ja varaa paikkasi!