Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Oppisopimuskoulutus sopii yrittäjälle, joka haluaa laajentaa tai päivittää omaa osaamistaan ja yrityksensä kilpailukykyä ammatillisen koulutuksen avulla.

 • Yrittäjänä voit opiskella oppisopimuskoulutuksella samoja ammatillisia perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja tai tutkintojen osia kuin työsuhteiset opiskelijatkin.
 • Oppisopimus on yrittäjän ja koulutuksen järjestäjän välinen kirjallinen sopimus, jonka edellytyksenä on päätoiminen yrittäjätoiminta ja halu kehittyä.
 • Osaamisen kehittäminen tapahtuu omassa yritystoiminnassasi – yrittäjän yrittäjyys- ja/tai substanssiosaaminen ja yrityksen liiketoiminta kehittyvät.
 • Koulutukseen sovelletaan samoja periaatteita kuin muuhunkin oppisopimuskoulutukseen.
 • Tietopuolinen koulutus on sinulle maksuton tutkintomaksua lukuun ottamatta.
 • Sinulle voidaan maksaa tietopuolisen opetuksen ajalta asetuksen mukaisia opintososiaalisia etuja.
 • Koulutuskorvaus maksetaan toiselle yrittäjälle, joka toimii ammatillisen vuoropuhelun kumppaninasi ja sparraajanasi oppisopimuksen ajan (mentori-toiminta).
 • Mentoroiva yritys voi löytyä valtakunnallisesta mentoripankista tai omasta ammatillisesta verkostostasi.

Taloudellinen tuki yrittäjäopiskelijalle

 • matkakorvausta halvimman matkustustavan mukaan, jos yhdensuuntainen matka koulutuspaikalle on yli 10 km
 • majoittumiskorvaus 8 euroa/opetuspäivä, jos koulutus järjestetään koti- tai oppisopimuspaikkakunnan ulkopuolella
 • päiväraha 15 euroa/opetuspäivä, jos sinulle aiheutuu ansionmenetystä tietopuolisen koulutuksen päiviltä
 • perheavustusta 17 euroa/opetuspäivä, jos sinulla on alle 18-vuotiaita lapsia

Taloudellinen tuki mentoroivalle yritykselle

 • mentorin yritykselle maksetaan oppisopimuskohtaista koulutuskorvausta yrittäjäopiskelijan mentoroinnista

Jos oppisopimus on sinulle mahdollisuus, ota yhteyttä. Rakennetaan sinulle ja yrityksellesi yksilöllinen kehittymispolku.

Yhteystiedot