Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Mistä oppisopimustyöpaikkoja saa?

Opiskelijan tulee hankkia työpaikka itse esim. olemalla suoraan yhteydessä yrityksiin. Jos työnantaja kiinnostuu oppisopimusmahdollisuudesta, oppisopimuskoulutuksesta voi pyytää koulutussuunnittelijan maksuttomalle suunnittelukäynnille yritykseen. Auki olevia paikkoja kannattaa kysellä myös TE-palveluista ja jättää omiin työhakutietoihin halukkuus oppisopimuskoulutukseen. Lisätietoja TE-palveluista saat www.te-palvelut.fi. Työharjoittelu, työkokeilu tai lyhytkin sijaisuus voi auttaa oppisopimuskoulutukseen pääsyä.

Millainen työpaikkakouluttajan täytyy olla?

Työpaikkakouluttaja on oman alansa ammattilainen, jonka kanssa työnantaja sopii työpaikkakouluttajan tehtävästä ja sitoumuksesta. Työpaikkakouluttaja tuntee koulutuksen tavoitteena olevan ammatin, on perehtynyt tutkintoon ja on kiinnostunut ohjattavastaan ja hänen oppimisestaan. Työpaikkakouluttaja on tukija, kannustaja ja ohjaaja. Hän tutustuttaa opiskelijan työhön ja työyhteisöön sekä neuvoo, ohjaa ja arvioi työtehtävien tekemistä ja työssä oppimista sekä opiskelijan ammatillista kasvua.

Millaista rahallista tukea työnantaja saa oppisopimusopiskelijasta?

Työnantajalle maksetaan oppisopimusopiskelijan ohjauksesta koulutuskorvausta. Koulutuskorvaus on sopimuskohtainen. Se haetaan arvioinnin raportoinnin yhteydessä koulutuskertomuksella 4 kuukauden jaksoissa jälkikäteen.

TE-palvelut voi myöntää palkkatukea työttömän työnhakijan työllistymiseen oppisopimuksella. Tuen määrästä ja hakemisesta saa tietoa www.te-palvelut.fi -sivuilta.

Useassa pohjoisen Keski-Suomen kunnassa on käytössä pk-yrityksille maksettava kuntatuki, kun kyseessä on työllistävä oppisopimus.

Miten suuri on oppisopimusopiskelijan palkka?

Oppisopimusajan palkka määräytyy alan työehtosopimuksen mukaisesti. Työnantaja maksaa palkan sivukuluineen. Jos alalla ei ole olemassa työehtosopimusta, työnantajan tehtävä on huolehtia siitä, että työstä maksetaan alalla ja paikkakunnalla käytössä oleva, kohtuullinen ja tavanomainen palkka. Lisätietoja eri alojen palkoista saat esimerkiksi Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastosta puh. 02 9501 8450 (vaihde) tai alan ammattiliitosta.

Mitä kaikkea oppisopimuksella voi opiskella?

Oppisopimuksella voi suorittaa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon tai tutkintojen osia. Tutkintovaihtoehtoja on lähes 400. Lisätietoja tutkinnoista saa Opetushallituksen www-sivuilta tai oppisopimustoimistosta.

Kuka järjestää tietopuolisen koulutuksen opiskelijalle?

Oppisopimustoimisto selvittää tietopuolisen koulutuksen vaihtoehdot ja varaa yhteisen neuvottelun jälkeen opiskelijalle paikan alan koulutusta järjestävästä oppilaitoksesta. Jos opiskelijalla on oppilaitosvaihtoehto valmiina, oppisopimustoimisto selvittää koulutusmahdollisuuden kyseisestä oppilaitoksesta. Mikäli oppilaitos edellyttää hyväksyttyä soveltuvuustestiä, se vaaditaan myös oppisopimuskoulutukseen osallistuvalta.

Miten oppisopimuskoulutukseen haetaan?

Oppisopimuskoulutukseen ei yleensä ole erillistä hakua, vaan koulutus voi alkaa, kun työsuhteesta ja oppisopimuksesta on sovittu ja sopimukset tehty. Eri oppilaitoksilla voi olla tutkintoalakohtaisia käytänteitä.

Onko oppisopimuskoulutukseen pääsykokeita tai soveltuvuustestejä?

Joihinkin tutkintoihin, kuten lähihoitajan, lastenohjaajan tai liikuntapaikkamestarin tutkintoihin, voi kuulua pääsykoe tai soveltuvuustesti. Opiskelija maksaa itse pääsykoe- tai soveltuvuustestimaksut.

Kuka maksaa ammattipassin?

Opiskelija maksaa itse ammattipassin. Myös työnantaja voi osallistua ammattipassin kustannuksiin.

En asu Äänekoskella. Voinko hoitaa oppisopimuskoulutukseen liittyvät asiat Äänekoskella?

Oppisopimus solmitaan yleensä sen alueen oppisopimustoimiston kanssa, jonka toiminta-alueella opiskelijan työpaikka/yritys on. Yleistä neuvontaa ja ohjausta voi kysyä paikallisesta oppisopimustoimistosta. Lisätietoja löytyy myös oppisopimustoimijoiden yhteiseltä sivustolta http://www.hyvadiili.fi/

Miten toimin, jos en voi oppia kaikkia tutkinnossa vaadittavia taitoja omalla työpaikallani?

Työtehtävien tulee olla tarpeeksi monipuolisia, jotta tutkinnon vaatimusten mukainen työssä oppiminen toteutuu. Jos tämä ei ole mahdollista omalla työpaikalla, osan työssä oppimisesta voi suorittaa toisessa työpaikassa. Siitä sovitaan kirjallisesti oppisopimuksen alussa ja aikana.