Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto
Etusivu » Työelämä- ja yrityspalvelut » Oppisopimus » Työpaikkakouluttajalle

Työpaikkakouluttaja on opiskelijan ammatillinen tuki koulutuksen aikana. Hän on käytännön kouluttaja ja valmentaja arkityössä. Oppisopimuskoulutuksessahan suurin osa (n. 80 %) oppimisesta toteutuu työssä oppien omalla työpaikalla. Työpaikkakouluttaja on alansa osaaja joko vahvan työkokemuksen tai koulutuksen kautta, ja hänellä on motivaatio ja resurssia toimia opiskelijan ammatillisen kasvun kumppanina.

Työpaikkakouluttaja

  • perehdyttää ja ohjaa opiskelijaa käytännön työssä
  • antaa aikaansa ja jakaa osaamistaan sekä auttaa tavoitteiden asettamisessa
  • tukee ja kannustaa opiskelijaa tunnistamaan omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa
  • auttaa opitun soveltamisessa ja tukee ongelmien ratkaisemisessa
  • antaa opiskelijalle ammatillista palautetta käytännön työssä
  • arvioi osaamisen kehittymistä työssä yhdessä opiskelijan ja työyhteisön kanssa

Työpaikkakouluttaja tekee työtä yhdessä työyhteisön, työnantajan, tietopuolisen vastuuopettajan ja oppisopimustoimiston kanssa.

Oppisopimuskoulutuksen koulutussuunnittelija perehdyttää oppisopimuksen alussa työpaikkakouluttajan ja työyhteisön oppisopimuskoulutuksen periaatteisiin. Oppisopimuksen aikana koulutussuunnittelijalta voi pyytää tukea ja neuvoja työssä oppimisen ohjaukseen aina, kun on tarvetta.

Oppisopimuskoulutus järjestää monialaisia työpaikkakouluttajavalmennuksia kaksi kertaa vuodessa tai pyydettäessä esim. työyhteisö- tai alakohtaisesti.

www.ohjaan.fi

Ohjaan.fi

POKEn esite,
Työpaikalla tapahtuva koulutus
Oppisopimuksella ammattilaiseksi

Esite