Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Mentori on yrittäjäopiskelijan ammatillinen kumppani ja sparraaja. Yrittäjän oppisopimuskoulutuksessa suurin osa (n. 80 %) osaamisen kehittämisestä toteutuu arkityössä yrittäjän omassa yrityksessä. Mentori on alansa osaaja työkokemuksen tai koulutuksen kautta, ja hänellä on vahva kokemus ja näkemys yrittäjyydestä. Hänellä on myös motivaatio ja resurssia toimia yrittäjäopiskelijan ammatillisen kasvun kumppanina.

Mentori toimii itse pää- tai sivutoimisesti yrittäjänä.

Mentori

  • antaa aikaansa ja jakaa osaamistaan sekä auttaa tavoitteiden asettamisessa
  • kannustaa opiskelijaa tunnistamaan vahvuutensa ja kehittämiskohteensa
  • kuuntelee, kyseenalaistaa ja tekee hyviä kysymyksiä
  • auttaa opitun soveltamisessa ja tukee ongelmien ratkaisemisessa
  • avaa ovia ja tukee verkostoitumista
  • arvioi osaamisen kehittymistä yhdessä opiskelijan kanssa

Mentori tekee työtä yhdessä yrittäjäopiskelijan, tietopuolisen vastuuopettajan ja oppisopimustoimiston kanssa.

Oppisopimuskoulutuksen koulutussuunnittelija tai -tarkastaja perehdyttää oppisopimuksen alussa mentorin yrittäjän oppisopimuskoulutuksen periaatteisiin. Oppisopimuksen aikana oppisopimuskoulutuksesta voi pyytää tukea yrittäjäopiskelijan työssä oppimisen ohjaukseen aina, kun on tarvetta.

Oppisopimuskoulutus järjestää monialaisia mentorivalmennuksia kaksi kertaa vuodessa tai pyydettäessä esim. koulutus- tai alakohtaisesti.