Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto
Etusivu » Tietosuoja » Opiskelijahuoltorekisteri

Rekisterinpitäjä

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, Poke. Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä.

PL 17, 44101 Äänekoski

puh. (014) 5192 11

email toimisto(at)poke.fi

Tietosuojavastaava

Henri Hedman

henri.hedman(at)poke.fi

puh. 040 669 1212

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisen monialaisen yksilökohtaisen opiskelijahuollon järjestäminen

Perusteet:

 • Laki ammatillisesta koulutuksesta (531/2017)
 • Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013)
 • Henkilötietolaki (523/1999) (uusi tuleva laki)

Käsiteltävät henkilötietoryhmät

Rekisteri sisältää opiskelijoiden yksilökohtaiset opiskeluhuoltokertomukset ja muut yksilökohtaiseen opiskelijahuoltoon liittyvät yksittäistä opiskelijaa koskevat asiakirjat.

 • Yksilöinti- ja yhteystiedot
 • Opiskelijan huoltajien yhteystiedot
 • Opiskeluhuoltoa koskeva asia ja vireille panija
 • Erityisiä henkilötietoja tarpeen mukaan esimerkiksi terveystiedot

Henkilötietojen vastaanottajat

Tietoja ei luovuteta ilman asianosaisen yksilöityä suostumusta taikka luovuttamiseen oikeuttavaa lain säännöstä.

Henkilötietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilyttämisaika

Henkilötietoja säilytetään arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti.

Henkilötietojen lähteet

 • Rekisteröity itse
 • Rekisteröidyn huoltajat
 • Monialaisen asiantuntijaryhmän jäsenet
 • Opiskelijarekisteri

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai niitä ei käsitellä. Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa omat henkilötietonsa ja vaatia virheellisen tiedon korjausta. Osan tiedoista voi tarkistaa omatoimisesti esimerkiksi wilma.poke.fi palvelussa.

Tarkastuspyynnöt ja oikaisuvaatimukset tulee esittää kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle.

Valitusoikeus viranomaiselle

Rekisterinpitäjä vastaa kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Jos olet tyytymätön vastaukseen voit saattaa asian halutessasi tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi (www.tietosuoja.fi)