Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto
Etusivu » Tietosuoja » Opiskelijahallinnon rekisteri

Koulutuksen asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, Poke. Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä.

PL 17, 44101 Äänekoski

puh. (014) 5192 11

email toimisto(at)poke.fi

Tietosuojavastaava

Henri Hedman

henri.hedman(at)poke.fi

puh. 040 669 1212

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Ammatillisen peruskoulutuksen ja muun koulutuksen järjestäminen.

Perusteet:

 • Laki ammatillisesta koulutuksesta (531/2017)
 • Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013)
 • Henkilötietolaki (523/1999) (uusi tuleva laki)

Käsiteltävät henkilötietoryhmät

Rekisteri sisältää tietoja koulutukseen hakeutuvista, koulutuksessa olevista ja koulutuksen päättäneistä henkilöistä seuraavia tietoja.

 • Yksilöinti- ja yhteystiedot
 • Opiskelijatiedot, henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevat suunnitelmatiedot (HOKS) sekä opintojen arviointi, läsnäolo ja suoritustiedot
 • Opiskelijan huoltajien yhteystiedot

Henkilötietojen vastaanottajat

 • Tilastointi ja suoritustiedot Opetushallitukselle ja Tilastokeskukselle
 • Läsnäolo ja suoritustiedot Kelalle
 • Opiskelijoiden läsnäolo ja suoritustiedot työvoimaviranomaisille ja vakuutusyhtiöille (tarvittaessa perustuen erilliseen sopimukseen)
 • Yksilöinti ja yhteystiedot opiskelijaterveydenhuoltoon
 • Opiskelijatiedot muille oppilaitoksille SORA-lainsäädännön perusteella
 • Yksilöintitiedot opiskelussa käytettäviin tietojärjestelmiin

Henkilötietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilyttämisaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on perusteltua. Haku ja arviointiaineistoa kunnes mahdollinen valitusaika on päättynyt. Tutkintotodistukset ja erotodistukset säilytetään pysyvästi. Tarkemmat säilytysajat on määritetty kuntayhtymän arkistonmuodostussuunnitelmassa

Henkilötietojen lähteet

 • Oph:n opintopolku järjestelmästä hakijatietojen osalta
 • Rekisteröidyltä itseltään
 • Muista oppilaitoksista SORA-lainsäädännön perusteella

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa omat henkilötietonsa ja vaatia virheellisen tiedon korjausta. Osan tiedoista voi tarkistaa omatoimisesti esimerkiksi wilma.poke.fi palvelussa.

Rekisteröity voi myös kieltää henkilötietojensa käytön ja vaatia tulla unohdetuksi. Jos rekisterinpitäjällä on esimerkiksi lakiin perustuva velvoite säilyttää henkilötietoja ei tietoja tuolloin voida poistaa rekisteristä.

Tarkastuspyynnöt ja oikaisuvaatimukset tulee esittää kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle.

Valitusoikeus viranomaiselle

Rekisterinpitäjä vastaa kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Jos olet tyytymätön vastaukseen voit saattaa asian halutessasi tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi (www.tietosuoja.fi).