Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto
Etusivu » Oppimispolkuja ammattilaiseksi » Yrittäjän oppisopimuskoulutus

Hyvä tapa sovittaa yhteen koulutus ja käytännön työ! Suosittelen!

Palvelukoti Lounatuuli Oy:n ja Suolahden Palvelukoti Oy:n toimitusjohtaja Tuomo Takalalla on monenlaista kokemusta oppisopimuskoulutuksesta. Hän on itse suorittanut yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon yrittäjän oppisopimuksena. Tämän lisäksi hänen työntekijänsä ovat suorittaneet mm kehitysvamma-alan ammattitutkintoja, lähihoitajan tutkintoja sekä tekniikan erikoisammattitutkintoja.

Tuomo Takala kokee, että hänen omat yritysjohtamisen opintonsa toivat näkemystä kokonaisuuksista ja antoivat pohjaa yrityksen toiminnan kehittämiselle. Opiskelussa on Takalan mielestä aina myös opiskelijaryhmällä merkitystä. Eri alan yrittäjistä koostunut opiskelijaryhmä antoi hyvää ja hyödyllistä konkretiaa kehittämistyöhön, sillä kehittämistyössä on aina kaikille toimialoille yhteisiä lainalaisuuksia.

Takala on tyytyväinen POKE Oppisopimuskoulutuksen käytännön järjestelyihin sekä opiskelijana että työnantajana. Käytännössä asiat ovat edenneet sovitusti ja ajallaan, eikä ongelmia ole ollut. Vaikka Takala on työnantajana hyödyntänyt oppisopimuskoulutusta eri tarkoituksiin, yleisesti ei ehkä tiedetä kaikista oppisopimuskoulutuksen mahdollisuuksista. Tiedon löytäminen ei aina ole helppoa, vaikka sitä on tarjolla sekä POKE Oppisopimuskoulutuksen että eri oppilaitosten suunnalta. Tietoa oppisopimuskoulutuksen tarjonnasta ja sen mahdollisuuksista yrityksen ja henkilöstön kehittämiseen tulisikin Takalan mielestä lisätä!

Takalalla on jo uusia suunnitelmia henkilöstönsä kouluttamiseen. Kuusi hoitajaa on lähdössä opiskelemaan lähihoitajan suuntaavia opintoja. Oppisopimus on Takalan mielestä hyvä tapa sovittaa käytännön työ ja koulutus yhteen, ja hän suositteleekin oppisopimuskoulutusta myös muille!

Palvelukoti Lounatuulen henkilökuntaa

Leena Parviainen, Tuomo Takala, Mervi Ruuska ja Johanna Pöyhönen