Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto
Etusivu » Opiskelutarinoita » Skype avuksi tutkintotilaisuuksiin

Miten saataisiin kätevämmin arvioitua tutkintotilaisuudet, kun opiskelija asuu monen sadan kilometrin päässä Äänekoskelta? Kysymys tuli ajankohtaiseksi Agco Suomi Oy:n myyjille suunnatun myynnin ammattitutkinnon aikana Pokessa Äänekoskella vuonna 2016. Yrityksen varaosamyyjät työskentelevät ympäri Suomea Rovaniemeltä Turkuun ja Kokkolasta Joensuuhun, ja yritys halusi kouluttaa heitä koko maan verkoston laajuisesti.

Lähipäivät eivät olleet niinkään ongelma, sillä myyjät olivat varautuneet tulemaan Keski-Suomeen aina pariksi päiväksi kerrallaan. Tutkinnon osan päätteeksi pidetyt tutkintotilaisuudet sen sijaan osoittautuivat haasteiksi.

Poken kouluttaja ja näyttötutkintomestari Kirsti Piilonen mietti vaihtoehtoisia tapoja toteuttaa tutkintotilaisuuksia, joissa tutkinnon suorittaja näyttää osaamisensa ja kolmikanta arvioi sen. Tutkintotilaisuus pidetään yleensä opiskelijan työpaikalla. Tutkinnon suorittajia oli yhteensä noin 40, joten reissaamista olisi tullut runsaasti, jos kaikkien luona olisi käyty henkilökohtaisesti.

  • Piti miettiä luovia ratkaisuja, jotka poistavat välimatkan. Lisäksi piti keksiä, millä työmenetelmillä dokumentoidaan osaaminen, koska en ole paikan päällä, sanoo Kirsti Piilonen.

Niinpä hän pohti, voisiko tutkintotilaisuuden pitää Skypen välityksellä. Pokella järjestettiin erityisiä testipäiviä, jolloin testattiin yhteydet useaan Agcon toimipisteeseen. Kun vielä kaikki opiskelijat olivat tulleet tutuiksi Piiloselle lähipäivien aikana, päätettiin tutkintotilaisuuksien arviointikeskustelut toteuttaa Skypen välityksellä. Lisäksi prosessia helpotti se, että toinen työelämäarvioitsija Äänekosken päässä oli aina sama henkilö, Markus Lehmonen Lähitapiolasta. Kolmas arvioitsija oli Agcon aluepäällikkö eli hänkin oli Skype-yhteydessä Pokelle.

Monenlaisia muitakin valmisteluja tarvittiin. Opiskelijat dokumentoivat vaadittavaa osaamista etukäteen. He ottivat valokuvia työpaikaltaan esimerkiksi esillepanoista ja tekivät myyntivideon, jonka arvioitsijat katsoivat etukäteen. Lisäksi he palauttivat työstään erilaisia dokumentteja Peda.net-ympäristöön.

  • Minusta kontakti on hyvin luonteva Skypen välityksellä. Tuntuu kuin istuttaisiin saman pöydän ääressä, sanoo Piilonen.

Aluksi jännitti

Agcon jälkimarkkinoinnin aluepäällikkö Jukka Kaukoranta Seinäjoelta on ollut tyytyväinen Skypen kautta pidettäviin tutkintotilaisuuksiin. Hänellä on säästynyt aikaa ja tuntuma Skypen välityksellä on ollut hyvä.

 

  • Tämä on ollut loistava idea Pokelta. Muutenkin olen ollut tyytyväinen koulutukseen. Pokelle kannattaa lähteä opiskelemaan, myyjämme ovat saaneet uusia työkaluja työhönsä, sanoo Jukka Kaukoranta.

 

Traktorimyyjä Jussi Laitamäki Agco Suomi Oy:n Seinäjoen toimipisteestä suoritti myynnin ammattitutkinnon kaksi tutkintotilaisuutta Skypen välityksellä marraskuussa 2017. Hän ja hänen esimiehensä olivat Skype-yhteydessä Seinäjoelta Äänekoskelle.

 

  • Aluksi vähän jännitti ja tuntui hölmöltä puhua tietokoneelle. Minulla ei ollut aiempaa kokemusta Skype-palaverista, joten vähän myös ujostelin asiaa. Mutta alkujännityksen jälkeen keskustelu sujui hyvin, sanoo Jussi Laitamäki.

 

Skype-yhteyden kanssa oli teknisiä ongelmia, koska Jussi ja hänen esimiehensä olivat toimitilassa samaan aikaan omilla koneillaan yhteydessä, joten nettiyhteys kuormittui ja välillä videokuva pätki ja katkesi.

Laitamäki suoritti samalla kertaa kaksi tutkinnon osaa, myynnin toteuttamisen ja tuoteryhmän hoitamisen. Hän valmistui tutkintotilaisuuksien jälkeen.

 

  • Ehkä kaikki sujuisi seuraavalla kerralla minulta rennommin, sanoo Laitamäki.

 

Tutkintotilaisuus kestää parisen tuntia. Siinä keskustellaan strukturoidusti arviointikriteerien mukaisista työtehtävistä, joita myyjä on tehnyt työssään. Kirsti Piilosen tärkein neuvo on tämä:

 

  • Skype-yhteys pitää testata etukäteen. Tutkintotilaisuus on kuitenkin arvokas hetki opiskelijalle ja usein häntä vähän jännittääkin, joten on tärkeää, että meidän puolelta kaikki toimii hyvin.

 

Teksti: Tuija Tiitinen

Kuva: Pekka Ouli

Kuvateksti: Kouluttaja Kirsti Piilonen ja arvioitsija Markus Lehmonen ottavat vastaan tutkintotilaisuuksia Skypen välityksellä Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston Äänekosken toimitiloissa.

 

In English

 

Using SKYPE in competence tests at POKE Vocational College

 

What is the most efficient way of evaluating competence tests when students live hundreds of kilometers away from Äänekoski? This question was asked at the Äänekoski POKE Vocational College in 2016 while planning the Further Qualifications in Sales* for Agco Suomi sales personnel. The spare part salespeople of Agco work all over Finland and the company wanted to arrange training that would cover this vast network.

 

The salespeople were prepared to come to Central Finland for the two-day contact lesson preparatory training sessions. The challenge was to arrange the competence tests at the end of the training.

Kirsti Piilonen, a POKE teacher and Specialist in competence-based qualifications*, considered the alternatives to implement the competence tests so that the candidates demonstrate their competence and the tripartite* evaluates them. The competence tests are usually held at the students’ workplace. There would have been a significant amount of travelling to visit each of the 40 candidates’ workplaces.

“It was necessary to consider creative solutions to deal with the travel distances as well as the methods to document the competences when I wasn’t physically present” said Kirsti Piilonen.

She wondered if it would be possible to hold the competence tests via Skype. POKE organized special test days to assess the connections to a variety of Agco sales locations. Piilonen had the opportunity to meet all of the students during the contact sessions, so it was decided that the assessment meeting* of the competence tests would be carried out via Skype. The process was simplified by the fact that one of the employer assessors from Äänekoski was always the same – Markus Lehmonen from Lähitapiola. The third assessor, an Agco regional manager, was also in contact via Skype.

A variety of arrangements were required. Students documented the required competences in advance. They took photos of ex. product placements at the workplace and made a sales video that the assessors could watch in advance. In addition, they turned in various workplace documents to the Pedanet learning environment.

“I think the contact via Skype was very natural. It felt as though we were all sitting around the same table” said Piilonen.

Nervous at first

Agco’s After-sales Regional Manager Jukka Kaukoranta from Seinäjoki has been satisfied with the Skype competence tests. He has saved time and has a good feeling about the Skype sessions.

“This has a been a great idea from POKE. I have been satisfied with the whole training. I encourage students to study at POKE, our sales team now have new tools to carry out their work” said Jukka Kaukoranta.

Tractor salesperson Juusi Laitamäki of Agco Suomi’s Seinäjoki branch completed two competence tests of the Further Qualifications in Sales via Skype in November 2017. He and his supervisor were in contact with Äänekoski via Skype from Seinäjoki.

“At first I was a bit nervous and it felt funny to talk to a computer. I did not have any experience with Skype meetings, so I was a bit hesitant, but after the initial nervousness the discussion went fine” said Jussi Laitamäki.

 

There were technical problems because Jussi and his supervisor were on their own computers in the same office. Due to this, the network connection was sometimes interrupted and cut off.

Laitamäki completed two parts of the qualifications at the same time. He graduated after the competence tests.

“Maybe I would be a bit more relaxed the next time” said Laitamäki.

The competence test lasts two hours. During this time there is a structured discussion about the tasks completed in the workplace according to the evaluation criteria. Kirsti Piilonen has important advice:

“The Skype connection must be tested in advance. The competence test is important for the students and it is common to be nervous. Thus, it is important that all is working well on our side.”

 

Teksti: Tuija Tiitinen

Kuva: Pekka Ouli

 

Teacher Kirsti Piilonen and assessor Markus Lehmonen in competence test discussions via Skype at POKE Vocational College in Äänekoski.