Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto
Etusivu » Hakijalle » Opiskelijan toimeentulo

Miten opiskelija tulee toimeen opintojen aikana?

Opintojen aikana toimeentulon rahoittajataho vaihtelee sen mukaan, mikä on hakijan tilanne.

Ohjaamme mielellämme!

Ota yhteyttä puh. 040 567 3205

TilanneToimeentuloKoulutuksen laajuus

Työsuhde voimassa, opintovapaa

Yrittäjä (YEL tai MYEL)

Aikuiskoulutustuki, katso ehdot www.tyollisyysrahasto.fi

Opintotuki, jos ehdot eivät täyty tai aika käytetty > www.kela.fi

Molempiin on mahdollista saada opintolainan valtiontakaus

Koulumatkatuki, jos sen ehdot täyttyvät www.kela.fi

Päätoimiset opinnot

Työsuhde voimassa, työn ohessa
Palkkatulo, oppisopimus sopii tähän, jos työn sisältö vastaa opiskeltavia asioita www.poke.fi >  oppisopimus

Päätoimiset opinnot

Sivutoimiset opinnot

Työtön työnhakija – ole aina yhteydessä TE-toimistoon suunnitellessasi opiskelua

Työttömyysetuudella opiskelu omaehtoisesti päätoimisesti – harkinnanvarainen, katso ehdot www.te-palvelut.fi > Työnhakijalle > Ammatinvalinta ja koulutus

Koulumatkatuki, jos sen ehdot täyttyvät www.kela.fi

Työttömyysetuus ja kulukorvaus työvoimakoulutuksessa > työvoimakoulutukseen haku ja valinta  TE-toimiston kautta www.te-palvelut.fi > Haussa oleva työvoimakoulutus, yli 20-vuotiaille

Lyhytkestoinen opiskelu työttömyysetuudella.

Työttömyysetuudella opiskelu sivutoimisesti - harkinnanvarainen

Päätoimiset opinnot (väh. 4,5 osaamispistettä/kk tai väh. 25 tuntia/vk keskimäärin koulutuksen aikana), yli 25-vuotiaille

 

Päätoimiset opinnot, yli 20-vuotiaille

 

Opintojen kesto enintään 6 kk, yli 25-vuotiaille

Opintojen laajuus alle 4,5, osaamispistettä/kk tai alle 25 tuntia/vk

Nuori opiskelija tai jos mikään muu toimeentulon tapa sovellu

Opintotuki (opintoraha ja opintolainan valtion takaus)

Koulumatkatuki, jos ehdot täyttyvät www.kela.fi

Yleinen asumistuki, katso ehdot www.kela.fi

Päätoimiset opinnot

 

Kuntoutuja (kuntoutussuunnitelma pohjalla)Kuntoutusraha vakuutusyhtiöstä tai KelastaPäätoimiset opinnot, kuntoutussuunnitelman mukaan
PerhevapaaPerhevapaan aikainen etuus: ole yhteydessä oppilaitoksen ohjauspalveluihin ja perhevapaan maksajaanPäätoimiset/sivutoimiset opinnot
VuorotteluvapaaVuorotteluvapaakorvausEi tarvitse määritellä

 

Rekrytointi- tai muutostilanteessa järjestetty koulutus (työnantaja ja valtio yhdessä kustantavat koulutuksen), opiskelija opiskelee työttömyysturvallaan.

Katso www.te-palvelut.fi > Työnantajapalvelut> Koulutus työnantajan ja valtion yhteishankintana

 

Tilanne

Toimeentulo

Koulutuksen laajuus ym.

Työsuhde voimassa, opintovapaa

Yrittäjä (YEL tai MYEL)

Aikuiskoulutustuki, katso ehdot www.koulutusrahasto.fi

Jos ehdot eivät täyty tai aika käytetty > Opintotuki www.kela.fi

Molempiin on mahdollista saada opintolainan valtiontakaus

Koulumatkatuki, jos sen ehdot täyttyvät www.kela.fi

Päätoimiset opinnot

Työsuhde voimassa, työn ohessa

Palkkatulo, oppisopimus sopii tähän, jos työn sisältö vastaa opiskeltavia asioita www.poke.fi/oppisopimus

Päätoimiset opinnot

Työtön työnhakija – ole aina yhteydessä TE-toimistoon suunnitellessasi opiskelua

Työttömyysetuudella opiskelu omaehtoisesti  päätoimisesti – harkinnanvarainen, katso ehdot www.te-palvelut.fi > Työnhakijalle > Ammatinvalinta ja koulutus

Koulumatkatuki, jos sen ehdot täyttyvät www.kela.fi

Työvoimakoulutus > haku ja valinta TE-toimiston kautta www.te-palvelut.fi > Haussa oleva työvoimakoulutus, yli 20-vuotiaille

Työttömyysetuudella opiskelu sivutoimisesti - harkinnanvarainen

Päätoimiset opinnot (väh. 4,5 osaamispistettä/kk tai väh. 25 tuntia/vk keskimäärin koulutuksen aikana), yli 25-vuotiaille

Päätoimiset opinnot, yli 20-vuotiaille

Opintojen laajuus alle 4,5, osaamispistettä/kk tai alle 25 tuntia/vk

Nuori opiskelija tai jos mikään muu toimeentulon tapa sovellu

Opintotuki (opintoraha ja opintolainan valtion takaus)

Koulumatkatuki, jos ehdot täyttyvät www.kela.fi

Yleinen asumistuki, katso ehdot www.kela.fi

Päätoimiset opinnot

Kuntoutuja (kuntoutussuunnitelma pohjalla)

Kuntoutusraha vakuutusyhtiöstä tai Kelasta

Päätoimiset opinnot, kuntoutussuunnitelman mukaan

Perhevapaa

Perhevapaan aikainen etuus: ole yhteydessä oppilaitoksen ohjauspalveluihin ja perhevapaan maksajaan

Päätoimiset/sivutoimiset opinnot

Vuorotteluvapaa

Vuorotteluvapaakorvaus

ei tarvitse määritellä