Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto
Etusivu » Opiskelijalle » Opinnot » Opinnot ennen 1.1.2018 aloittaneille

Ammattiin opiskelu on osaamisen hankkimista. Osaamista kartuttavat taidot ja tiedot hankitaan  tekemällä oppien käytännönläheisesti. Ammattitaidon kehittymiseen kuuluu myös oikea asenne: vastuullisuus, oma-aloitteisuus, yhteistyökyky, motivaatio ja sitoutuminen omiin opintoihin. Tavoitteena on työelämän edellyttämä osaaminen, ja se saavutetaan päivittäisellä oppimistehtävien tekemisellä oppilaitoksessa ja työpaikoilla.

Ammatillisessa opiskelussa jokainen opiskelija tekee yksilöllisen opintopolun. Osaamisalavalinnat, valinnaisuus, työpaikalla tapahtuva oppiminen ja osaamisen tunnustaminen aiemmin hankitun osaamisen perusteella tuottavat erilaisia opiskelusuunnitelmia.

Ammatillinen perustutkinto 135 osp

Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp

  • Pakolliset osat
  • Valinnaiset osat
  • Työssäoppiminen (vähintään 30 osp)
  • Ammattiosaamisen näytöt

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

  • Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp

äidinkieli, ruotsi, englanti

  • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 9 osp

matematiikka, fysiikka ja kemia,

tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen

  • Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen 8 osp

yhteiskuntataidot, työelämätaidot, yrittäjyys ja yritystoiminta

työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto

  • Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen 7 osp

taide ja kulttuuri

kulttuurien tuntemus

psykologia

ympäristöosaaminen

ylempien osien opintoja

Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp

  • Tutkinnon ammattitaitovaatimuksia ja osaamistavoitteita tukevia opintoja