Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto
Etusivu » Opiskelijalle » Opinnot » Amisreformi

Amisreformi

1.1.2018 tuli voimaan ammatillisen koulutuksen uudistukset eli amisreformi. Opintojen aloitusajankohta vaikuttaa siihen, miten uuden lainsäädännön vaikutukset näkyvät opiskelijan elämässä.

Perustutkinnot

Vuonna 2017 tai sitä ennen aloittanut opiskelija/tutkinnon suorittaja voi suorittaa tutkinnon loppuun niiden tutkinnon perusteiden mukaisesti kuin aloitti opintonsa (HOPS, henkilökohtaistamissuunnitelma). Erityisen tuen päätökset jäävät voimaan. Arviointiasteikko säilyy 1-3. Työpaikalla tapahtuva osaamisen hankkiminen, osaamisen osoittaminen näytöissä ja osaamisen arviointi tehdään uusien säännösten mukaisesti.

1.1.-31.7. ammatillisen perustutkintokoulutuksen opiskelija aloittaa tutkinnon suorittamisen vanhojen perusteiden mukaisesti ja siirtyy suorittamaan tutkintoa uusien säännösten mukaan 1.8.2018. Opiskelijalle laaditaan HOKS, osaamisen osoittaminen ja arviointi tehdään uusien säännösten mukaan, mutta arviointiasteikko on 1-3 heinäkuun loppuun saakka. 1.1.-31.7. välisenä aikana suoritetut tutkinnon osat ja yhteisten tutkinnon osien osa-alueet tunnustetaan osaksi uusien perusteiden mukaista tutkintoa ja arviointi muunnetaan asteikolle 1-5.

1.8.2018 jälkeen aloittava opiskelija suorittaa ammatillisen perustutkinnon uuden lainsäädännön ja uusien tutkinnon perusteiden mukaan.

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

Vuonna 2017 tai sitä ennen aloittanut opiskelija voi suorittaa tutkinnon loppuun niiden perusteiden mukaisesti kuin aloitti opintonsa (henkilökohtaistamista koskeva asiakirja, oppisopimuskoulutuksen henkilökohtainen opiskeluohjelma).

1.1.2018 jälkeen aloittava, jonka suoritettavassa tutkinnossa ei ole vielä uusia tutkinnon perusteita, voi suorittaa tutkinnon loppuun aloittamiensa perusteiden mukaisesti. Suoritusaikaa on 31.12.2012 asti. Opiskelijalle laaditaan HOKS, osaaminen osoitetaan ja arvioidaan sekä todistus annetaan uusien säännösten mukaisesti. Työpaikalla järjestettävä koulutus järjestetään uuden lainsäädännön mukaan (koulutussopimus, oppisopimus).

1.1.2018 jälkeen aloittava, jonka suoritettavassa tutkinnossa on uudet perusteet, suorittaa tutkinnon ja opinnot kaikilta osin uusien säännösten ja uusien tutkinnon perusteiden mukaisina.

VALMA- koulutus

Ennen lain voimaan tuloa koulutuksen aloittanut siirtyy suorittamaan VALMAn loppuun uuden 1.1.2018 voimaan tulleen ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen perusteen mukaisesti. Opiskelijan henkilökohtaista suunnitelmaa päivitetään uuden lain mukaisesti, erityisen tuen päätökset jäävät voimaan, jo suoritetut koulutuksen osat tunnustetaan ja arvosanat muunnetaan asteikolle 1-5.