Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto
Etusivu » Opiskelijalle » Kuraattori, psykologi ja kasvatusohjaaja

Koulukuraattori

Koulukuraattorit ovat osallisena oppilaitoksen arjessa ja heidän työnsä on

 • monialaista yhteistyötä
 • opettajien konsultaatiota
 • koulun joustavien tukitoimien suunnittelua
 • luokkien ja ryhmien kanssa työskentelyä
 • kehittämistä (koulun sisäinen, koulujen yhteinen, kunnan palvelurakenne)
 • koulutuksia ja infoja

Opiskelijoilla on oikeus myös yksilökohtaiseen opiskelijahuoltoon. Vanhemmat tai oppilas itse voivat ottaa yhteyttä koulukuraattoriin. Opiskelijan ja huoltajien suostumuksella aloitteen yhteistyöstä voi tehdä myös viranomaistaho. Koulukuraattoripalveluiden tarkoitus on turvata opiskelijoille riittävä tuki ja ohjaus opintoihin, ehkäistä ja poistaa opiskelijoiden oppimiseen ja kehitykseen liittyviä sosiaalisia ja psyykkisiä vaikeuksia ja edistää oppilaitoksen ja kodin välistä yhteistyötä. Palvelut ovat luottamuksellisia ja vapaaehtoisia.

Yksilökohtainen opiskelijahuolto on

 • palveluohjausta
 • kartoitustyötä
 • ohjausta ja neuvontaa opiskelijalle, huoltajille, opettajille
 • opiskelijan tapaamiset
 • huoltajien/perheen tapaamiset
 • oppimisvaikeustutkimuksia ja niiden tarpeen arviointia
 • jatko-ohjausta ja yhteistyökumppaneiden konsultointia

Kaikissa POKEn yksiköissä on opiskelijalla mahdollisuus saada kuraattoripalveluita.

Koulupsykologit

Työ on

 • Monialaista yhteistyötä
 • Opettajien konsultaatiota
 • Koulun joustavien tukitoimien suunnittelua
 • Luokkien ja ryhmien kanssa työskentelyä
 • Kehittämistä (koulun sisäinen, koulujen yhteinen, kunnan palvelurakenne)
 • Koulutuksia ja infoja

Opiskelijoilla on oikeus myös yksilökohtaiseen opiskelijahuoltoon. Vanhemmat tai oppilas itse voivat ottaa yhteyttä koulupsykologiin. Opiskelijan ja huoltajien suostumuksella aloitteen yhteistyöstä voi tehdä myös viranomaistaho. Koulupsykologipalveluiden tarkoitus on turvata opiskelijoille riittävä tuki ja ohjaus opintoihin, ehkäistä ja poistaa opiskelijoiden oppimiseen ja kehitykseen liittyviä sosiaalisia ja psyykkisiä vaikeuksia ja edistää oppilaitoksen ja kodin välistä yhteistyötä. Palvelut ovat luottamuksellisia ja vapaaehtoisia.

Yksilökohtainen opiskelijahuolto on:

 • palveluohjausta
 • kartoitustyötä
 • ohjausta ja neuvontaa: (opiskelijalle, huoltajille, opettajille)
 • opiskelijan tapaamiset
 • huoltajien/perheen tapaamiset
 • oppimisvaikeustutkimuksia ja niiden tarpeen arviointia
 • jatko-ohjausta ja yhteistyökumppaneiden konsultointia

Kasvatusohjaaja

Kasvatusohjaajan työn toiminnan ajatuksena on yhteisöllisyyden vahvistaminen, syrjäytymisen ennaltaehkäisy sekä opiskelijoiden tukeminen. Ajatuksena on luoda kasvatusohjaajasta ns. matalan kynnyksen henkilö omaan yksikköön, johon niin opiskelijan kuin vanhemmankin on mahdollisimman helppo ottaa yhteyttä. Työ sijoittuu opinto-ohjaajan ja koulukuraattorin välimaastoon. Kasvatusohjaaja toimii yhteistyössä koulun muun henkilökunnan kanssa opiskelijoiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Kasvatusohjaajan rooliin sisältyy yhteistyö vanhempien kanssa heidän nuortaan koskevissa kysymyksissä.

Kasvatusohjaaja

 • on läsnä kouluarjessa
 • havaitsee sosiaalisia haasteita ja ongelmia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötasolla,
 • puuttuu ennalta ja akuutisti ongelmiin tehostamalla tiedonkulkua ja etsimällä tarvittavia tukimuotoja
 • toimii yhteistyössä käynnistäen tukitoimenpiteitä yhdessä vanhempien, koulun henkilökunnan ja muiden yhteistyötahojen kanssa
 • yhdistää resursseja tehokkaamman opiskelun turvaamiseksi, syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja yhteisöllisyyden lisäämiseksi

Kasvatusohjaaja toimii Piilolan yksikössä, Piilolantie 17, Äänekoski.

Kimmo Raitio

puh. 040 4859 799

kimmo.raitio(at)poke.fi