Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto
Etusivu » Nuoret » Perustutkinnot » Sosiaali- ja terveysala

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

 • Lähihoitaja

Ammatilliset tutkinnon osat

Pakolliset

 • Kasvun tukeminen ja ohjaus
 • Hoito ja huolenpito
 • Kuntoutumisen tukeminen

Osaamisala (valitaan toisen vuoden keväällä)

 • Kuntoutus
 • Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus
 • Mielenterveys- ja päihdetyö
 • Sairaanhoito ja huolenpito
 • Vammaistyö
 • Vanhustyö

Valinnaiset

 • Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen
 • Vanhusten kotihoito ja huolenpito
 • Luovia toimia lähihoitajan työssä

Mitä ala edellyttää?

 • Hyviä ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja
 • Pitkäjänteisyyttä
 • Vastuullisuutta
 • Luotettavuutta

Mitä opit yhteisissä perusopinnoissa?

 • Kasvun tukemista ja ohjaamista, ihmisen kasvua ja kehitystä
 • Hoito- ja huolenpitotyön toimintoja
 • Anatomiaa, aseptiikkaa, ensiapua ja lääkehoitoa
 • Kohtaamaan erilaisia, tuen tarpeessa olevia ihmisiä
 • Kuntoutumisen ja toimintakykyisyyden tukemista ja ohjaamista
 • Suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän keskeiset toimintaperiaatteet

Mihin töihin?

 • Terveyskeskuksiin, sairaaloihin
 • Päiväkoteihin
 • Vanhainkoteihin
 • Palvelukeskuksiin
 • Kuntoutusyksiköihin
 • Asumispalveluyksiköihin
 • Hoitokoteihin
 • Kotihoitoon

Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset

Opiskelijaksi hakeutuvan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen, jos sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa.

Hakijan terveydentilan tai toimintakyvyn osalta arvioidaan mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.

Esteen opiskelijaksi ottamiselle voi muodostaa myös aikaisempi opiskeluoikeuden peruuttamispäätös.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla

 • sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
 • sellaiset fyysiset sairaudet kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä siinä määrin, että estävät käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa toimimisen
 • veriteitse tarttuva sairaus saattaa rajoittaa käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen sijoittumista
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus

Rikostaustaote

Opiskelijan tulee koulutuksen järjestäjän pyynnöstä esittää nähtäväksi rikostaustaote, jos opiskelijan opintoihin tai työssäoppimisjaksoon sisältyy olennaisesti alaikäisten kanssa työskentelyä.

Jos opiskelija kieltäytyy rikostaustaotteen nähtäväksi antamisesta, häneltä voidaan pidättää oikeus opiskeluun siihen asti, kunnes hän suostuu toimittamaan rikostaustaotteen nähtäväksi.

Lisätietoja

Äänekoski Opinahjo

sähköposti etunimi.sukunimi(at)poke.fi