Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto
Etusivu » Nuoret » Perustutkinnot » Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaus

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto

 • Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja

Ammatilliset tutkinnon osat

Pakolliset

 • Ohjaajuus
 • Ohjaus eri toimintaympäristöissä
 • Ohjauksen menetelmät

Valinnaiset tutkinnon osat mm

 • Nuorten sosiaalinen vahvistaminen
 • Monikulttuurisen toiminnan ohjaus
 • Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja koulussa

Yhteiset tutkinnon osat

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunnassa tarvittava osaaminen
 • Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen

Vapaasti valittavat tutkinnon osat

 • Yrittäjyyskasvatus / Tapahtuman järjestäminen
 • Luonto- ja elämystoiminta

Mitä ala edellyttää?

 • kiinnostusta ihmisiä ja ohjausta kohtaan
 • yhteistyökykyä ja hyviä vuorovaikutustaitoja
 • kykyä työskennellä erilaisten ihmisten kanssa
 • luotettavuutta

Mitä opit?

 • Suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan ohjausta
 • Ymmärtämään ihmisen kasvua ja kehitystä
 • Kohtaamaan erilaisia ja eri-ikäisiä ihmisiä
 • Tuntemaan ja käyttämään sosiaalisen vahvistamisen periaatteita ja menetelmiä
 • Käyttämää erilaisia ohjausmenetelmiä
 • Tuntemaan erilaisia ohjaustyön toimintaympäristöjä
 • Kansainvälisyyttä ja monikulttuurisuutta
 • Osallisuuden vahvistamisen menetelmiä

Opiskelu on käytännönläheistä ja painottuu erilaisten menetelmien opiskeluun ja hallintaan.

Mihin töihin?

 • Nuorisotaloille
 • Järjestöihin (esim. 4H, YAD)
 • Erilaisiin ohjausalan toimintaympäristöihin: perhe- ja nuorisokoteihin, monikulttuuriseen ohjaukseen, yksityisiin yrityksiin
 • Ikääntyvien ohjaukseen
 • Kouluihin

Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset humanistisella ja kasvatusalalla

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla

 • sellainen psyykkinen tai fyysinen sairaus tai vamma, joka estää käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen kuten psykoottistasoinen oireilu tai vakavasti toimintakykyä laskeva masennus, vakava sosiaalisten tilanteiden pelkotila
 • muu sairaus tai vamma, joka vaarantaa opiskelijan oman tai muiden käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistuvien tai niissä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Rikostaustaote

Opiskelijan tulee koulutuksen järjestäjän pyynnöstä esittää nähtäväksi rikostaustaote, jos opiskelijan opintoihin tai työssäoppimisjaksoon sisältyy olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä.

Lisätietoja

 • koulutuspäällikkö Päivi Kaasinen, puh. 050 420 4369, paivi.kaasinen(at)poke.fi