Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto
Etusivu » Nuoret » Perustutkinnot » Metsäala

Metsäalan perustutkinto

 • Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja
 • Metsäenergian tuottaja

Ammatilliset tutkinnon osat

Pakolliset

 • Metsien hoito ja puunkorjuu
 • Metsäraaka-aineen hankinta ja käyttö (metsäenergian tuottaja)
 • Energiapuunkorjuu (metsäenergian tuottaja)
 • Metsänhoito- ja puunkorjuupalveluiden tuottaminen (metsuri-metsäpalvelujen tuottaja)

Valinnaiset

 • Koneellinen puunkorjuu (metsäenergian tuottaja)
 • Kuljetusalan perustason ammattipätevyys (metsäenergian tuottaja)
 • Metsätraktoreiden käyttö (metsuri-metsäpalvelujen tuottaja)
 • Erikoispuiden kaato- ja hoitopalvelut (metsuri-metsäpalvelujen tuottaja)
 • Metsänhoitotyöt (metsuri-metsäpalvelujen tuottaja)

Mitä ala edellyttää?

 • Metsuri tarvitsee työssään omatoimisuutta ja kiinnostusta luontoa kohtaan
 • Metsäenergian tuottajalta edellytetään yrittäjyyttä, vastuuntuntoa ja asiakaspalvelutaitoja
 • Metsäenergian tuottajalta edellytetään kuljettajan tehtävissä hyvää motoriikkaa sekä aloite- ja päätöksentekokykyä

Mitä opit?

Metsuri-metsäpalvelujen tuottajana opit

 • Metsänhoitoa
 • Puunkorjuuta
 • Puunkorjuukoneiden käyttöä ja huoltoa
 • Luonnonsuojelua
 • Metsästystä ja kalastusta
 • Luonnossa liikkumista
 • Luonto- ja ympäristörakentamista
 • Yrittäjyyttä ja asiakaspalvelua

Metsäenergian tuottajana opit

 • Energiapuun koneellista korjuuta
 • Puunkorjuukoneiden käyttöä ja huoltoa
 • Turvetuotantoa
 • Lämpötuotantoa puusta
 • Haketusta
 • Pilketuotantoa
 • Peltoenergian korjuuta

Metsäenergian osaamisalan opintoihin sisältyy BC-ajolupakoulutus sekä valinnaisena osana Kuljetusalan perustason ammattipätevyys -koulutus.

Mihin töihin?

 • Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja voi työskennellä yksityisten metsätalous- ja koneyrittäjien, Metsähallituksen, metsänhoitoyhdistysten, kuntien ja metsäteollisuuden palveluksessa tai itsenäisenä metsäpalveluyrittäjänä.
 • Metsäenergian tuottaja työllistyy koneyrityksiin tai lämpölaitoksiin. Hän voi myös toimia kone- ja lämpöyrittäjänä.

Lisätietoja

Saarijärvi

sähköposti etunimi.sukunimi(at)poke.fi