Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto
Etusivu » Nuoret » Perustutkinnot » Liiketalous

Liiketalouden perustutkinto

 • Merkonomi

Ammatilliset tutkinnon osat

Pakolliset

 • Asiakaspalvelu

Valinnaiset

 • Talouspalvelut
 • Visuaalinen myyntityö (asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala)
 • Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus (asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala)
 • Asiakasmarkkinointi (asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala)
 • Kirjanpito (talous- ja toimistopalvelujen osaamisala)
 • Toimistopalvelut (talous- ja toimistopalvelujen osaamisala)

Mitä ala edellyttää?

 • Alan ammattilaisilta edellytetään joustavaa, asiakaslähtöistä ja yrittäjämäistä osaamista, tietotekniikan hallintaa sekä oman työn ja taitojen jatkuvaa kehittämistä

Mitä opit?

Talous- ja toimistopalvelujen osaamisalalla opit

 • Hoitamaan yrityksen monipuolisia toimisto- ja taloushallinnon tehtäviä (kirjanpitoa, palkanlaskentaa, laskutusta ja reskontraa)
 • Arvioimaan yrityksen taloudellista tilaa
 • Yritystoiminnan ja yrittäjyyden perusasiat
 • Suunnittelemaan ja toteuttamaan monipuolisia toimistotehtäviä, joita ovat mm. asiakirjatuotanto, sähköinen ja kirjallinen viestintä, kokoukset ja asiakastilaisuudet.

Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisalalla opit

 • Hallitsemaan asiakaspalvelussa ja myyntityössä tarvittavat perusasiat (asiakasryhmien muodostaminen, kilpailukeinojen soveltaminen ja tuloksellinen yritystoiminta)
 • Suunnittelemaan ja toteuttamaan markkinointiviestintää, muun muassa lehtimainontaa, suoramainontaa sekä internet-markkinointia.

Mihin töihin?

 • Talous- ja toimistopalvelujen osaamisalan suorittanut merkonomi saa perusvalmiudet toimia toimisto- ja taloushallinnon monipuolisissa tehtävissä yrityksissä, yhteisöissä ja julkishallinnossa.
 • Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia toimia erilaisissa asiakaspalvelun, myynnin ja markkinointiviestinnän tehtävissä. Työpaikkoina voivat olla eri toimialojen yritykset yksityisellä ja julkisella sektorilla.

Tarjolla nopea tie ammattiin

Ylioppilaat ja ammatillisen perustutkinnon suorittaneet voivat suorittaa merkonomin (asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala) opinnot kahdessa vuodessa.

Lisätietoja

Äänekoski Opinahjo

 • Opinto-ohjaaja Mrika Marttinen, puh. 040 5233 471

sähköposti etunimi.sukunimi(at)poke.fi