Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto
Etusivu » Nuoret » Opiskelu » Opiskelun tuki

Opiskelijapalveluilla tuemme opiskelijan oppimisen polkua ja hyvinvointia.

Opinto-ohjaus opintojen tukena

Opinto-ohjauksen tarkoituksena on auttaa sinua saamaan tietoa koulutuksesta, toimimaan oppilaitosyhteisössä, suunnittelemaan opintojasi ja sitoutumaan niihin. Ohjauksen avulla onnistut valitsemaan valinnaisista opinnoista juuri sinua hyödyttävät opinnot sekä saamaan tietoa työelämästä ja jatko-opinnoista. Opintoihin kuuluu opinto-ohjausta, josta vastaavat opinto-ohjaajat ja luokanvalvojat.

Opinto-ohjaus tarkoittaa myös mahdollisuutta saada henkilökohtaista ohjausta tarpeidesi mukaan. Tavoitteenamme on, että ohjauksen avulla suoriudut opinnoistasi kunnialla ja siirryt tutkinnon suoritettuasi työelämään.

Ohjausta ja tukea voit saada myös kasvatusohjaajalta, opintosihteeriltä ja asuntolanvalvojilta.

Terveydenhuolto

Kaikille opiskelijoille kuuluu maksuton opiskeluterveydenhuolto kotikunnasta riippumatta. Terveydenhuoltoon sisältyvät terveydenhoito ja sairaanhoito, oppilaitoksen terveydellisten olojen valvonta sekä tarpeen mukaan hammashoito opiskelupaikkakunnan terveyskeskuksessa. Siihen kuuluu tarvittaessa myös fysioterapeutin ja terveyskeskuspsykologin palveluja.

Kaikissa POKEn toimipaikoissa käytettävissäsi ovat terveydenhoitajan palvelut. Terveydenhoitaja ohjaa tarvittaessa koululääkärille ja muihin opiskeluterveydenhuollon palveluihin.

Opiskeluhuolto

Opiskeluhuolto sisältää yhteisöllisen ja yksilöllisen opiskeluhuollon. Kaikissa POKEn toimipaikoissa toimivat moniammatilliset opiskeluhuoltoryhmät, joiden tarkoituksena on lisätä opiskelijoiden hyvinvointia ja viihtyvyyttä kouluyhteisössä.

Oppilaitoksessa opiskeluhuollon toimija on  kasvatusohjaaja. Hän auttaa sinua pulmatilanteissa.

Oppilaitoksen sijaintikunnat järjestävät kuraattori- ja psykologipalvelut opiskelijoille. Kuraattorin ja psykologin juttusille voit hakeutua itse tai opiskeluhuollon toimijoiden, opinto-ohjaajan tai luokanvalvojan kautta. Tarvittaessa sinua auttaa monialainen asiantuntijaryhmä.

Opintotoimistot auttavat paperihommissa

Kaikissa POKEn toimipaikoissa on oma opintotoimisto, jossa opintosihteeri hoitaa opiskelijoiden asioita. Opintotoimistoissa hoituvat monet opiskeluun liittyvät asiat, kuten opintosuoritusotteet, opiskelutodistukset ja koulumatkatukihakemukset.

Lisätietoja ja yhteystiedot