Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto
Etusivu » Nuoret » Hakeminen » Pääsy- ja soveltuvuuskokeet

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto/ Nuoriso- ja yhteisöohjauksen osaamisala

Oppilaitos järjestää pääsy- ja soveltuvuuskokeen. Kokeeseen kutsutaan kaikki hakijat, eikä opiskelijaksi voida valita hakijaa, joka ei osallistu kokeeseen. Valintakoe on hakijalle maksuton

Pääsy- ja soveltuvuuskoe muodostuu hakijan aloitteellisuutta ja vastuullisuutta sekä sosiaalisuutta ja itsensä ilmaisemista mittaavista osista. Hyväksytystä pääsy- ja soveltuvuuskokeesta hakija saa

0 - 10 pistettä.

Pisteet jakautuvat seuraavasti:

1. Aloitteellisuus ja vastuullisuus 0-5 p

2. Sosiaalisuus ja itsensä ilmaiseminen 0-5 p

Pääsy- ja soveltuvuuskokeissa näitä ominaisuuksia mitataan seuraavilla osioilla:

  • opettaja- ja työelämähaastattelu
  • toiminnallinen ryhmätehtävä
  • kirjallinen tehtävä

Pääsykoe järjestetään Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopistossa Äänekoskella Opinahjossa 17.5.2018.