Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto
Etusivu » Nuoret » Hakeminen » Harkintaan perustuva valinta

Opiskelijaksi voi tulla valituksi koulutukseen erityisen syyn vuoksi valintapistemäärästä riippumatta harkintaan perustuvan valinnan kautta. Koulutustarpeesi ja edellytyksesi suoriutua opinnoista arvioidaan ja otetaan huomioon, kun valintapistemäärästä poiketaan.

Perusteina ovat

  • oppimisvaikeudet
  • sosiaaliset syyt
  • koulutodistusten puuttuminen tai todistusten vertailuvaikeudet
  • riittämätön tutkintokielen taito

Oppilaitos voi ottaa harkintaan perustuen enintään 30 % perustutkintoon valittavista opiskelijoista.

Harkinnanvaraisesti hakevan tulee lähettää haun perusteena olevat asiakirjat hakuaikana Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopistoon osoitteella

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto
Harkinnanvarainen valinta
Piilolantie 17, PL 41
44101 Äänekoski

Harkintaan perustuvan valinnan tueksi POKEssa käytetään valtakunnallisesti yhtenäistä oppimisvalmiuksia mittaavaa koetta. Koe on tietokoneella tehtävä koe, joka antaa tietoa oppimaan oppimisen kyvyistä.

Oppimivalmiuskokeen ajankohta selviää myöhemmin ja siitä tiedotetaan täällä. Hakija saa kirjallisen kutsun kokeeseen lähimpään toimipisteeseen.

Lisätietoja

opinto-ohjaaja
Leena-Marja Jäspi
puh. 040 0956 831.