Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto
Etusivu » Kaupunginjohtajan puhe

ForesTorin harjannostajaiset Tarvaalan Biotalouskampuksella 19.1.2017

Kaupungin tervehdys

Hyvät kutsuvieraat,

Olemme päässeet tilaisuuteen, jota moni meistä on odottanut. Uusi koulurakennus on harjakorkeudessaan. Tämä rakennus on uusin osa historiallista kehittämisen ketjua, joka alkoi täällä Tarvaalassa jo 150 vuotta sitten. Päätöksen Tarvaalan maanviljelyskoulun perustamisesta teki Venäjän keisari Aleksanteri II kruunajaispäivänään ja vuonna 1867 opetus käynnistyi.

Tämä rakennus tulee merkittävällä tavalla vahvistamaan yhteistä biotalouskampuksen kehittämistyötä. Biotalouden uusi nousu edellyttää meiltä yhteistä tahtotilaa ja konkreettisia tekoja sen puolesta, että alan koulutus, tutkimus ja tuotekehitys kehittyvät suotuisasti. Tämä on oleellisen tärkeä pohja, jolta yritystoiminta voi ponnistaa eteenpäin ja luoda hyvinvoinnin mahdollisuuksia 100 vuotiaalle isänmaallemme.

Olen iloinen siitä, että juuri täällä Tarvaalassa olemme löytäneet toisemme yhteisen työpöydän äärellä. Biotalouskampuksen johtoryhmässä Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Saarijärven kaupunki, SSYP Kehitys Oy ja SSYP Kiinteistöt Oy tekevät yhdessä työtä kampuksen kehittämiseksi.

Ammattiopisto on vastannut tästä rakennushankkeesta ja yhdessä ammattikorkeakoulun kanssa rakentaa viereistä bioterminaalialuetta. Ammattikorkeakoulu on opetus- ja tutkimustoimintansa ohella hyvin aktiivinen kehittämishankkeissa. Saarijärven kaupunki laatii parhaillaan kampukselle kaavaa, joka mahdollistaa toimintojen laajenemisen ja monipuolistumisen. Kaupunki vastasi myös Tuumalantien siirrosta viime vuoden aikana. SSYP kehityksen erityistehtävänä on yritysyhteistyön lisääminen ja SSYP Kiinteistöt vastaa kiinteistökehittämisestä. Siihen liittyen yhteinen tavoitteemme on käynnistää kampusta kokoavan yritystalon rakentaminen. Kyseessä on konkreettinen yhteistyön paikka, jossa eri biotalouden toimitilojen lisäksi olisi paikkoja opiskelijoiden, yritysten, tutkimuksen ja tuotekehityksen kohtaamisille.

Lausun lämpimät kiitokset siitä, että seudun kunnat, maakuntaliitto ja ELY-keskus ovat vahvasti tukeneet tämän kampuksen kehittämistä.

Hyvät kuulijat, hyvinvoiva Suomi tarvitsee metsiä myös tulevaisuudessa. Metsien kestävä käyttö edellyttää vahvaa osaamista maastossa, maanteillä, ohjaamoissa, korjauspajoissa ja tehtaissa. Tämä rakennus vastaa uudistumisen haasteeseen. Tätä rakennusta rakennetaan oikeaan aikaan, kun puun kuljetustarpeet lisääntyvät. Tämä rakennus on oikeassa paikassa luonnonvarojen ja opetusympäristön keskellä. Tässä rakennuksessa opetetaan oikeita asioita. Uskon myös siihen, että tässä rakennuksen uusissa oppimisympäristöissä työskentelee jatkossa oikeat osaajat, Suomen biotalouden tulevaisuuden tekijät.

Saarijärven kaupungin puolesta kiitän jo tässä vaiheessa kaikkia teitä, jotka olette omalta osaltanne tehneet työtä Tarvaalassa yhteiseksi hyväksi!

Kaupunginjohtaja Timo Rusanen