Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto
Etusivu » Hankkeet » Vamos via Valma

Vamos via Valma! Valmentavien koulutusten toimeenpanon tuki

Hankkeen toteutusaika 1.8.2015 – 31.12.2016

Kuntayhtymä on mukana osatoteuttajana Jyväskylän koulutuskuntayhtymän hankkeessa, jonka tavoitteena on tukea ja edistää uuden koulutuskokonaisuuden, Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan koulutuksen (VALMA), toimeenpanoa.

Hankkeen ja hankeverkoston keskeiset tavoitteet

  • Uuden VALMA -koulutuskokonaisuuden hakuprosessien ja valintaprosessin sisäänajon ja laajenevan opiskelijakirjon ohjauksen käytäntöjen rakentaminen ja kehittäminen
  • Uudessa tilanteessa erityisesti maahanmuuttajataustaisten hakijoiden/opiskelijoiden ja erityistä tukea tarvitsevien hakijoiden/opiskelijoiden opintopolkujen edistäminen
  • Koulutuksen perusteiden ja opiskelijoiden erilaisten tuen- ja osaamistarpeiden kohtaaminen: Käytännön ohjaustyön kautta pilotoidaan, miten opiskelijalle varmistetaan yhteisön tuki yksilölliset osaamistarpeet huomioiden
  • Kehittää valmentavan koulutuksen ja tutkintotavoitteisen ammatillisen koulutuksen välistä yhteistyötä ja aikaansaada opiskelijoiden joustavia siirtymiä tutkintotavoitteiseen ammatilliseen koulutukseen/koulutuksen osiin. Tätä kautta edistää opiskelijan koulutukseen kiinnittymistä ja koulutuksen läpäisemistä (joustavat ja yksilölliset opinpolut ja niiden mahdollistaminen)
  • Verkostoyhteistyön kautta oppia toisilta ja pilotoida erilaisia lähtökartoitusmalleja ja toimintatapoja
  • Kehittää VALMA -koulutuksesta inklusiivinen ohjauksellinen toimintamalli, jonka siirtovaikutukset voivat toimia koko oppilaitosyhteisön kehittämisenä

Hankkeen päätoteuttaja

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä: Jyväskylän ammattiopisto yhteistyössä Jyväskylän aikuisopiston, Jyväskylän oppisopimuskeskuksen ja Jämsän ammattiopiston kanssa

Osatoteuttajat/yhteistyötahot

  • Koulutuskuntayhtymä Tavastia, Ammattiopisto Tavastia
  • Savon koulutuskuntayhtymä, Savon ammatti- ja aikuisopisto
  • Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä, Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Rahoittaja

  • Opetushallitus

Yhteyshenkilöt

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Opettaja
Heli Pesonen
puh. 040 5786 006

Kehittämisasiantuntija
Kirsi Tuovinen
puh. 040 1833 352

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä

Projektisuunnittelija
Mia Kärkkäinen
puh. 040 341 6198
mia.karkkainen(at)jao.fi

opetushallitus logo