Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto
Etusivu » Hankkeet » OKseutu 2

OKseutu 2 – osaamisen kehittämisen yritys- ja seutumalli

Toteutusaika 1.1.2015 - 31.12.2015

OKseutu 2 on työelämän kehittämis- ja palvelutoiminnan hanke, jossa kehitetään yhteistyömalli alueen kehittämisyhtiöiden kanssa palvelemaan osaamisen kehittämistä alueella sekä valmistellaan konkreettisia kehittämis- ja palvelutoimintoja yrityksissä ja yritysverkostoissa.

Hankkeen kuvaus

OKSeutu 2-hanke jatkaa OKSeutu (1)-hankkeessa aloitettua työtä. Uutena toimintana tulee mukaan erityisesti Biotalous ja siihen liittyvä suunnittelutyö ja valmistautuminen alueella tulevaisuudessa tarvittavan osaamisen kehittämisen eri muotoihin.

OKSeutu hanke liittyy Karstulan sekä Saarijärven ja Viitasaaren seutujen SeutuProve-aluekehitysmalliin. Siinä on annettu Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopistolle oma vastuualue aluekehittämistyössä, joka on osaamisen kehittämisen uudet toimintamallit. Tämän lisäksi haluamme hankkeen aikana luoda Ääneseudun Kehitys Oy:n kanssa tehtävään kehittämistyöhön työelämää palveleva toimintamalli.

POKE aikuiskoulutuksen TYKE-tehtävän vaikuttavuuden ja jatkuvuuden näkökulmasta tämän hankkeen aikana yrityksille suunnattuja palveluja kehitetään ja pilotoidaan osana aluekehitys- ja kehittämisyhtiöyhteistyötä.

Yritysten näkökulmasta tavoitteena on valmistella ja toteuttaa konkreettista kehittämis- ja palvelutoimintaa yrityksissä ja/tai yritysverkostoissa.

Hallinnoija

Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä

Yhteistyötahot

  • Kehittämisyhtiö Witas Oy
  • Kehittämisyhtiö SSYP Kehitys Oy
  • Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy
  • Ääneseudun Kehitys Oy

Mukaan tulevat yritykset valitaan yhteistyössä kehittämisyhtiöiden kanssa.

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö/
Pohjanmaan ELY-keskus

Yhteyshenkilö POKEssa

Projektipäällikkö
Tarja Naskila
Puh. 040 5611 542
tarja.naskila(at)poke.fi

Elykeskus-logo