Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto
Etusivu » Hankkeet » LuoKSe

 

LuoKSe - Luontolähtöisiä palveluita Keski-Suomesta
Lyhenne: LuoKse
Toteutusaika 1.3.2016 - 28.2.2018
Painoala: Biotalous
Rahoitusohjelma: Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020
Hankkeen tavoitteet
LuoKSe -hankkeessa tuetaan maaseudun uusia palvelumuotoja ja monialaisten yritysten uusia palveluinnovaatioita Green Care toiminnan tiedottamisen ja palvelumahdollisuuksien tunnistamisen avulla. Tavoitteena on monialaisen, vuorovaikutteisen viestinnän rakentaminen, joka koostuu: kokemusperäisestä tiedosta (mm. kokeilualustat eläin-, puutarha-, luontolähtöisille palveluille), vaikuttavuustiedosta ja palvelutarpeista eri asiakasryhmissä, palveluiden laadun määrittelystä, SOTE- ja matkailupalveluiden toimintaehtojen ja palvelupyyntöjen kartoituksesta sekä yhteistoiminnallisten tapahtumista, jotka innovoivat yritystoimintaa.
Hallinnoija
Toteutusta koordinoi Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Osatoteuttajat
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä (JAO)
Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto (POKE)
Maaseudun sivistysliitto (MSL)
Luonnonvarakeskus Laukaa puutarha (LUKE)
Rahoittaja
Euroopan Maaseuturahasto / Keski-Suomen ELY-keskus
Lisätietoja
Sanna Peltola, projektipäällikkö, 040 560 7927, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Hyvinvointiyksikkö
Yhteyshenkilö POKEssa Sarita Jylhä-Rastas, 040 132 5014, sarita.jylha-rastas(at)poke.fi,
POKE ammattiopisto, Luonnonvara- ja ympäristöala

LuoKSe - Luontolähtöisiä palveluita Keski-Suomesta

Toteutusaika 1.3.2016 - 28.2.2018

Hankkeen tavoitteet

LuoKSe -hankkeessa tuetaan maaseudun uusia palvelumuotoja ja monialaisten yritysten uusia palveluinnovaatioita Green Care toiminnan tiedottamisen ja palvelumahdollisuuksien tunnistamisen avulla. Tavoitteena on monialaisen, vuorovaikutteisen viestinnän rakentaminen, joka koostuu: kokemusperäisestä tiedosta (mm. kokeilualustat eläin-, puutarha-, luontolähtöisille palveluille), vaikuttavuustiedosta ja palvelutarpeista eri asiakasryhmissä, palveluiden laadun määrittelystä, SOTE- ja matkailupalveluiden toimintaehtojen ja palvelupyyntöjen kartoituksesta sekä yhteistoiminnallisten tapahtumista, jotka innovoivat yritystoimintaa.

LuoKSe-hankkeen logo

Hallinnoija

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä (JAO)
Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto (POKE)
Maaseudun sivistysliitto (MSL) 
Luonnonvarakeskus Laukaa puutarha (LUKE)

Rahoittaja

Euroopan Maaseuturahasto / Keski-Suomen ELY-keskus
Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Lisätietoja

Sanna Peltola, projektipäällikkö
Puh. 040 560 7927
etunimi.sukunimi@jamk.fi
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Hyvinvointiyksikkö

Yhteyshenkilö POKEssa

Sarita Jylhä-Rastas

 

 

Luokse -hankelogot

Luokse -hankelogot