Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto
Etusivu » Hankkeet » DIGI-SIMO

DIGI-SIMO - Maatalousalan simulaatiopedagogiikan kehittämishanke

Toteutusaika 1.5.2015 – 31.12.2016

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen yleisenä tavoitteena on edistää maatalousalan opetuksen työelämävastaavuutta sekä kehittää tarjottavan opetuksen laatua palvelemaan elinkeinon kilpailukyvyn parantamista ajanmukaisen koulutuksen keinoin. Digi-Simo -hankkeella pyritään myös vastaamaan työelämän edustajien esiin nostamiin työkoneautomaation sekä TVT-taitojen osaamistarpeisiin parantamalla opiskelijoiden ja oppilaitosten henkilökunnan valmiuksia digi- ja mobiilitekniikassa.

Maatalousalan opetuksessa käytetään tällä hetkellä simulaatiopedagogiikkaa hyvin vähän, vaikka simulaatio-opetuksen menetelmien hyödyntämiselle on olemassa paljon mahdollisuuksia ja suurta tarvetta. Useilla muilla ammatillisilla aloilla simulaatiopedagogiikkaa hyödynnetään opetuksessa huomattavasti maatalousalaa enemmän. Simulaatio-opetuksen avulla on saavutettavissa monenlaisia etuja, kuten esimerkiksi:

  • laadukkaan opetuksen ja oppimisen toteuttaminen
  • kokonaistaloudellisuus
  • turvallisuus
  • kestävän kehityksen arvojen mukainen toiminta

Hallinnoija

  • Keski-Pohjanmaan ammattiopisto

Osatoteuttajat

  • Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto
  • Seinäjoen koulutuskuntayhtymä / Koulutuskeskus Sedu

Rahoittaja

  • Opetushallitus

Yhteyshenkilö POKEssa

Jari Tuikkanen
jari.tuikkanen(at)poke.fi
Puh. 0400 603 120

logot