Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto
Etusivu » Hankkeet » Biopooli

Biopooli - Tehokkuutta ja laatua biomassoihin perustuvaan liiketoimintaan

Hankkeen toteutusaika: 1.5.2015 – 31.12.2016

Hankkeen kuvaus

Kotimaisen puupolttoaineen kilpailukykyä pystytään parantamaan kehittämällä uudenlaista terminaalitoimintaa. Biopoolin tavoitteena on demonstroida toimintamalli, jolla saadaan kotimaisesta metsäbiomassasta aidosti hinnaltaan kilpailukykyinen polttoaine.

Biopoolissa kehitetään uusi yhteisiä toimintoja hyödyntävä innovatiivinen toimintakonsepti ja liiketoimintamalli, jota demonstroidaan valitussa biomassaterminaalissa Pohjoisessa Keski-Suomessa.

  1. Konenäköön perustuva menetelmä runsaasti uuteaineita sisältävän oksahakkeen erotteluun polttoainevirrasta. Tehokkaalla erottelulla luodaan uusi raaka-ainevirta, jota voidaan hyödyntää uusien korkean lisäarvon biotuotteiden jalostuksessa ja kehittämistyössä.
  2. Kustannus- ja energiatehokkaat tavat lisätä hyötykuorman määrää metsäbiomassakuljetuksissa. Uusiutuvaa energiaa hyödyntävät menetelmät kuivaukseen palstalla tai terminaalissa.
  3. Uusimpaan tietoon perustuvat varastoinnin riskejä (itsesyttyminen, varastointitappiot) vähentävät toimintatavat ja biomassan varastoituvuutta parantavat käsittelyt.

Rahoittaja

Biopooli-hanke toteutetaan Euroopan aluekehitysrahaston tuella.

Hallinnoija

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, JAMK

Osatoteuttajat

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Itä-Suomen Yliopisto, Mekrijärven tutkimusasema

Yhteyshenkilö POKEssa

Jari Tuikkanen
puh. 0400 603 120
jari.tuikkanen(at)poke.fi

Hankkeen www-sivut

logot

Takaisin hankkeisiin