Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto
Etusivu » Hakijalle » Yhteishaku » Pääsy- ja soveltuvuuskokeet

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto

Oppilaitos järjestää pääsy- ja soveltuvuuskokeen. Kokeeseen kutsutaan kaikki hakijat, eikä opiskelijaksi voida valita hakijaa, joka ei osallistu kokeeseen.

Opiskelijaksi tähän perustutkintoon ei voida ottaa hakijaa, joka saa pääsy- ja soveltuvuuskokeesta 0 pistettä.

Valintakoe on hakijalle maksuton.

Pääsy- ja soveltuvuuskoe muodostuu hakijan aloitteellisuutta ja vastuullisuutta sekä sosiaalisuutta ja itsensä ilmaisemista mittaavista osista. Pääsy- ja soveltuvuuskokeesta hakija saa 0 - 10 pistettä.

Pisteet jakautuvat seuraavasti:

1. Aloitteellisuus ja vastuullisuus 0-3 p

2. Sosiaalisuus ja itsensä ilmaiseminen 0-4 p

3. Ongelmanratkaisutaito 0-3 p

Pääsy- ja soveltuvuuskokeissa näitä ominaisuuksia mitataan seuraavilla osioilla:

  • opettaja- ja työelämähaastattelu
  • toiminnallinen ryhmätehtävä
  • kirjallinen tehtävä

Pääsykoe järjestetään 16.5.2019 Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopistossa Äänekoskella Opinahjossa, Opinahjontie 1.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Oppilaitos järjestää pääsykokeen yhteishaun hakijoille. Kokeeseen kutsutaan kaikki hakijat, eikä opiskelijaksi voida valita hakijaa, joka ei osallistu kokeeseen.

Opiskelijaksi ei tähän perustutkintoon voida valita hakijaa, joka saa pääsy- ja soveltuvuuskokeesta 0 pistettä.

Valintakoe on hakijalle maksuton.

Pääsy- ja soveltuvuuskoe muodostuu hakijan aloitteellisuutta ja vastuullisuutta sekä sosiaalisuutta ja itsensä ilmaisemista mittaavista osista. Kokeesta hakija saa 0-10 pistettä.

Pisteet jakautuvat seuraavasti:

1. Aloitteellisuus ja vastuullisuus 0-3 p

2. Sosiaalisuus ja itsensä ilmaiseminen 0-4 p

3. Ongelmanratkaisutaito 0-3 p

Pääsy- ja soveltuvuuskokeessa näitä ominaisuuksia mitataan seuraavilla osioilla:

  • opettajahaastattelu
  • toiminnallinen ryhmätehtävä
  • kirjallinen tehtävä
Koe järjestetään 7.-9.5.2019 Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopistossa Äänekoskella Opinahjossa, Opinahjontie 1.