Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto
Etusivu » Hakijalle » Yhteishaku » Harkintaan perustuva valinta

Opiskelijaksi voi tulla valituksi koulutukseen erityisen syyn vuoksi valintapistemäärästä riippumatta harkintaan perustuvan valinnan kautta. Koulutustarpeesi ja edellytyksesi suoriutua opinnoista arvioidaan ja otetaan huomioon, kun valintapistemäärästä poiketaan.

Perusteina voivat olla

  • oppimisvaikeudet
  • sosiaaliset syyt
  • koulutodistusten puuttuminen tai todistusten vertailuvaikeudet
  • riittämätön tutkintokielen taito

Oppilaitos voi ottaa harkintaan perustuen enintään 30 % perustutkintoon valittavista opiskelijoista.

Jos tutkinnossa on pääsy-tai soveltuvuuskoe, hakijan on läpäistävä koe myös harkintaan perustuvassa valinnassa.

Harkinnanvaraisesti hakevan tulee lähettää perusteena olevat ajantasaiset asiakirjat hakuaikana Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopistoon osoitteella

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Harkinnanvarainen valinta

Piilolantie 17, PL 41

44101 Äänekoski

Harkintaan perustuvan valinnan tueksi POKEssa käytetään valtakunnallisesti yhtenäistä oppimisvalmiuksia mittaavaa koetta. Koe on tietokoneella tehtävä koe, joka antaa tietoa oppimaan oppimisen kyvyistä.

Oppimivalmiuskoe järjestetään ke 24.4. Hakija saa kirjallisen kutsun kokeeseen lähimpään POKEn toimipisteeseen.

Lisätietoja

opinto-ohjaaja

Leena-Marja Jäspi

puh. 040 0956 831