Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto
Etusivu » Hakijalle » Perustutkinnot » Tieto- ja viestintätekniikka

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Osaamisala

 • käytön tuki

Ammattinimike

 • datanomi

Koulutuspaikka

 • Äänekoski Piilola

Tieto- ja viestintätekniikan alan kehitys on jatkuvaa ja ala on kansainvälinen. It-alasta kiinnostuneet ovat innovatiivisia, joustavia ja heillä on valmiudet uuden oppimiseen ja alan kehityksen seuraamiseen.

Datanomeja tarvitaan tietojärjestelmien ja ohjelmien kehittämisprojekteissa sekä tietojärjestelmien kunnossapidossa. He voivat kouluttaa käyttäjiä ja toimia alan tuotteiden ja palvelujen myynnissä ja markkinoinnissa.

Oppimisympäristöt

Datanomiopinnoissa toimitaan digitaalisesti verkottuneina ja käytetään monipuolisesti eri ohjelmistoja ja sovelluksia. Opiskelijat käyttävät Peda.net- verkko-oppimisympäristöä ja Office365- sovelluksia.

Paikallisten yritysten ja muiden toimijoiden kanssa tehdään esim. web-sovellusten kehitysprojekteja, tuotetaan videoeditointipalveluja ja digineuvontapalveluja.

Mitä ala edellyttää?

 • organisointikykyä
 • asiakaspalvelutaitoja
 • yhteistyö- ja ryhmätyötaitoja
 • pitkäjänteisyyttä,
 • ongelmanratkaisutaitoa
 • kokonaisuuksien hallintaa
 • loogista ajattelukykyä

Mitä opit?

Käytön tuen osaamisalalla opit

 • toimimaan it-tukipalvelutehtävissä
 • hallitsemaan mikrotietokoneiden ja tietoverkkojen ohjelmisto- ja laiteasennuksia
 • opastamaan ja kouluttamaan käyttäjiä ongelmatilanteissa
 • toimimaan tietojärjestelmä-, it-ylläpito- ja hankintaprojekteissa
 • suunnittelemaan ja toteuttamaan erilaisia mainos- ja markkinointijulkaisuja
 • toteuttamaan ja ylläpitämään internet- ja verkkopalveluita
 • hallitsemaan internet-ympäristön viestinnälliset mahdollisuudet
 • yrittäjyyden perusteet
 • valinnaisessa Sähköisten asiointipalveluiden toteuttaminen –tutkinnonosassa opit suunnittelemaan ja toteuttamaan web-sovelluksen käyttöliittymän ja tietokannat sekä ohjelmoimaan näiden väliset yhteydet

Mihin töihin?

 • it-tukihenkilö
 • tietoverkkovastaava
 • järjestelmäasiantuntija
 • it-tuotteiden myyjä
 • it-alan yrittäjä
 • internet-palvelujen tuotantoihin

Tutkinnon perusteet 1.8.2018, Opintopolku e-perusteet

Lisätietoja

Äänekoski Opinahjo

Opinto-ohjaaja Marika Marttinen, puh. 040 5233 471

sähköposti etunimi.sukunimi(at)poke.fi