Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto
Etusivu » Hakijalle » Perustutkinnot » Luonto- ja ympäristöala

Ympäristönhoitaja

Mitä opit?

Ympäristönhoitaja on kestävän kehityksen asiantuntija!

Ympäristönhoitajan perustutkinnon suorittanut osaa

 • toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti - ympäristövastuullisesti ja luonnon monimuotoisuutta edistäen
 • ymmärtää ekologiset vuorovaikutussuhteet
 • tunnistaa kasvien ja eläinten peruslajit
 • arvioida maa- ja vesialueiden saastuneisuutta
 • tehdä alan monipuolisia perustöitä sekä oman koulutusohjelmansa mukaisia työtehtäviä
 • toimia ympäristöviestinnässä
 • toimia ympäristölaatutyössä

Mihin töihin?

 • kaupunkien, taajamien ja maaseudun ympäristönhuoltoon
 • teollisuuden, yritysten, maa- ja metsätalouden ympäristönhoitotehtäviin
 • jäte- ja energiahuollon tehtäviin
 • maa- ja vesialueiden kunnostus- ja hoitotehtäviin
 • järjestämään eri alueiden opastus- ja neuvontatilaisuuksia

Koulutuksen toteutus

Koulutus valmistaa luonto- ja ympäristöalan perustutkintoon, ympäristönhoitajaksi ympäristöalan osaamisalalla. Tutkinto sisältää kaksi pakollista ja neljä valinnaista osaa.

Järjestämme valmistavan koulutuksen seuraaviin tutkinnon osiin

Pakolliset tutkinnon osat

 • Kestävällä tavalla toimiminen
 • Ympäristön hoitaminen

Valinnaiset tutkinnon osat (valitaan neljä) mm.

 • Ympäristökohteiden kunnostaminen ja hoitaminen
 • Ympäristön tilan selvittäminen
 • Jätehuollon järjestäminen
 • Vesistöjen kunnostaminen ja hoitaminen
 • Ulkoilureittien rakentaminen ja hoitaminen
 • Kestävän kehityksen toimintaohjelmien laatiminen
 • Ympäristöviestintään ohjaaminen

Tarjonnassamme on myös muita kuin yllä mainittuja valinnaisia tutkinnon osia. Näiden lisäksi valinnaiseksi tutkinnon osaksi kelpaa myös osa jostakin muusta ammatillisesta tutkinnosta.

Tutkinto on mahdollista suorittaa ilman valmistavaa koulutusta.

Koulutus toteutetaan lähi-, etä- ja verkko-opetuksena sekä ympäristöalan projekteissa työskennellen ja toimien. Lähiopetus on koulutuksen aikana keskimäärin 5 pv/kk. Osallistujan osaaminen kartoitetaan koulutuksen alkaessa. Tämän pohjalta jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen oppimispolku kohti tavoitetta ja tutkintoa. Tutkinto suoritetaan näyttötutkintona ympäristöalan projekteissa työskennellen ja toimien.

Hakijat kutsutaan valintahaastatteluun Saarijärvelle.

Kouluttaja

Tarja Hyötyläinen

tarja.hyotylainen(at)poke.fi

puh. 040 7400 385