Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto
Etusivu » Hakijalle » Perustutkinnot » Logistiikka

Logistiikan perustutkinto

Osaamisala

 • kuljetuspalvelut

ammattinimikkeet

 • autonkuljettaja
 • yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

koulutuspaikka

 • Viitasaari
 • Äänekoski Piilola

Kuljetusalan ammattilainen kuljettaa ihmisiä ja tavaroita paikasta toiseen tehokkaasti ja turvallisesti sekä palvelee asiakkaita. Hän hallitsee ajoneuvon kuljettamisen lisäksi kuorman lastauksen, kiinnityksen ja purkamisen, perushuoltotyöt sekä ajoneuvon liikennekelpoisuuden vaatimukset.

Autonkuljettajan ja yhdistelmäajoneuvonkuljettajan opinnot sisältävät myös koulutuksia, joita kuljettajan pitää käydä pystyäkseen toimimaan ammatissaan. Näitä ovat esimerkiksi työturva-, tieturva-, ADR –kurssi (vaarallisten aineiden) ja ennakoivan ajon koulutus sekä kuljetusalan perustason ammattipätevyys.

Suurin osa opiskelijoista suoirttaa yhdistelmäajoneuvon kuljettajatutkinnon.

Oppimisympäristöt

 • Työtilat ja harjoittelualueet ovat avarat ja nykyaikaiset.
 • Opiskelijoiden käytössä on runsas ja monipuolinen kuljetuskalusto
 • Asiakastöinä suoritetaan aitoja kuljetustehtäviä
 • Digitaalisia oppimisympäristöjä ovat mm. web-autokouluohjelma, puutavara-, rekka- ja työkonesimulaattorit
 • Puutavara-auton kuljettajia koulutamme yhteistyössä alan yritysten kanssa

Mitä ala edellyttää?

 • Vastuullisuutta
 • Ahkeruutta
 • Oma-aloitteisuutta
 • Joustavuutta
 • Asiakaspalvelutaitoja
 • Säännöllisiä elämäntapoja

Mitä opit?

 • Lastaamaan
 • Kuljettamaan ja purkamaan erilaisia kuormia
 • Huolehtimaan kuljetusasiakirjoista
 • Huoltamaan kuljetuskalustoa

Mihin töihin?

 • Kuorma- tai yhdistelmäajoneuvonkuljettajan tehtäviin kotimaahan tai ulkomaille
 • Jakeluautonkuljettajaksi
 • Kuljettamaan puutavaraa metsästä tehtaille, valmistuotteita satamiin, maitoa meijeriin, kemikaaleja tai polttonesteitä teollisuuslaitoksiin ja huoltoasemille

Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset

Opiskelijaksi hakeutuvan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen, jos logistiikan perustutkinnon opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa.

Logistiikan perustutkinnon kuljetuspalvelujen osaamisalalla edellytetään henkilöltä käytännön tehtäviin ja työssäoppimisen aiheuttamaan kuormitukseen nähden riittävää fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä.

Hakijan terveydentilan tai toimintakyvyn osalta arvioidaan mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.

Esteen opiskelijaksi ottamiselle voi muodostaa myös aikaisempi opiskeluoikeuden peruuttamispäätös.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla

 • insuliinihoitoinen diabetes
 • epilepsia tai muut tasapainoelimistön sairaudet ja toimintahäiriöt
 • sellainen näön tai kuulon heikkous, jota ei voida korjata apuvälineillä
 • sydän- ja verenkiertoelinten sairaus
 • fyysisen kuormituksen sietoa ja ulkotyössä selviytymistä rajoittava hengityselinten sairaus
 • tuki- ja liikuntaelimistön sairaus
 • munuaissairaudet
 • psyykkinen sairaus, joka estää käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus

Ajolupaa koskevista terveydentilavaatimuksista ja ajoterveyden valvonnasta säädetään ajokorttilaissa (386/2011) sekä sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa ajoterveydestä (1181/2011).

Lue lisää

Opintopolku ePeruste

Lisätietoja

Viitasaari

Opinto-ohjaaja Juha Kuulasmaa, puh. 040 0549 289

Äänekoski

Opinto-ohjaaja Markku Lahtinen, puh. 040 1730 362

Opinto-ohjaaja Leena-Marja Jäspi, puh. 0400 956 831

sähköposti etunimi.sukunimi(at)poke.fi

. .