Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto
Etusivu » Hakijalle » Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot » Terveys- ja hyvinvointi » Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Lähihoitaja

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaneet työskentelevät ihmisten kanssa ja heitä varten. Asiakasryhmät ovat erilaisia ja heidän kanssaan tehdään työtä monenlaisissa toimintaympäristöissä. Lähihoitaja tekee terveyttä edistävää, ehkäisevää ja kuntouttavaa kasvatus-, hoito- ja huolenpitotyötä. Hän hyödyntää työssään kuntouttavaa työotetta ja edistää asiakkaiden hyvinvointia. Koulutus perustuu valtakunnalliseen sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitaja 2014, ammatillisen perustutkinnon perusteisiin ja opetushallituksen määräykseen (Määräys 79/011/2014) sekä lakiin ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (788/2014). Koulutus valmistaa Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon, joka suoritetaan näyttötutkintona.

Kohderyhmä

Sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneet, peruskoulu- tai lukiopohjaiset henkilöt, joilla on soveltuvuus alalle sekä sosiaali- ja terveysalalla vaadittava terveys.

Sisältö

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja, muodostuu kolmesta pakollisesta tutkinnon osasta, yhdestä osaamisalasta ja yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta.

Kaikille pakolliset tutkinnon osat:

 • Kasvun tukeminen ja ohjaus
 • Hoito ja huolenpito
 • Kuntoutumisen tukeminen

Osaamisalat, (Pokella tarjottavat):

 • Kuntoutus
 • Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus
 • Mielenterveys- ja päihdetyö
 • Sairaanhoito ja huolenpito
 • Vammaistyö
 • Vanhustyö

Valinnaiset tutkinnon osat (yksi seuraavista):

 • Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta, esim. Vanhusten kotihoito ja huolenpito tai  Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen
 • Tutkinnon osa ammattitutkinnosta  esim. Tasa-arvoinen vuorovaikutus ja kommunikointi (Kehitysvamma-alan at) tai  Ehkäisevässä päihdetyössä toimiminen (Päihdetyön at).

Toteutus

Koulutus toteutetaan pääosin lähiopetuksena, lisäksi voi olla myös etä- sekä verkko-opetuksena toteutettavia osia. Työssäoppiminen toteutetaan alan organisaatioissa. Vaihtoehtona päätoimiselle opiskelulle on oppisopimus- koulutus.

Osallistujan osaaminen kartoitetaan koulutuksen alkaessa. Tältä pohjalta jokaiselle opiskelijalle laaditaan valmistavan koulutuksen ja tutkinnon suorittamisen henkilökohtaistamissuunnitelma. Näyttötutkintona sosiaali- ja terveysalan perustutkinto suoritetaan osallistujan itsensä suunnittelemissa tutkintotilaisuuksissa alan aidoissa työtehtävissä.

Lisätietoa: Alaikäisten turvallisuuden sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämiseksi opiskelijaksi ei voida ottaa henkilöä. joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön työtehtäviin tai työssä oppimiseen. Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi myös olla aiempi opiskeluoikeuden peruuttamispäätös. Tämän vuoksi opiskelijaksi hakevan tulee ilmoittaa tällaisesta päätöksestä jo hakuvaiheessa (ns. SORA-lainsäädäntö).

Hakijoille järjestetään soveltuvuuskoe.

On mahdollista suorittaa myös tutkinnon osa tai koko tutkinto ilman valmistavaa koulutusta, suoraan työelämästä.