Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto
Etusivu » Hakijalle » Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot » Terveys- ja hyvinvointi » Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto

Tutkinto antaa ammatilliset perusvalmiudet toimia nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen monipuolisissa tehtävissä vaihtelevissa toimintaympäristöissä erilaisten ihmisten kanssa. Opiskelu ja alan työtehtävät edellyttävät psyykkistä kestävyyttä, tasapainoisuutta ja keskittymiskykyä. Työssä painottuu vastuullisuus ja oma-aloitteinen työote.

 

Kohderyhmä

Ohjauksesta ja kasvatuksesta ammattina kiinnostuneet peruskoulu-, lukio-, tai perustutkintopohjaiset henkilöt, jotka arvioivat terveydentilansa riittävän hyväksi, soveltuvat alalle ja kykenevät sitoutumaan monimuoto - opiskeluun.

 

Sisältö ja toteutus

Opiskelija suoritaa tutkinnon osoittamalla ammattitaitonsa tutkintotilaisuuksissa käytännön työssä. Tutkinnon suorittamisen tueksi laaditaan yhdessä ohjaavan opettajan kanssa henkilökohtainen suunnitelma, jossa myös aiemmin hankittu osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan.

 

Tutkintoon valmistava koulutus järjestetään monimuotokoulutuksena. Koulutus kestää 1,5 – 2 vuotta aiemmin hankitusta osaamisesta riippuen ja siihen sisältyy lähiopetusta (noin 4 päivää kuukaudessa), ohjattua etäopiskelua ja työssä oppimista. Tutkinto suoritetaan koulutuksen yhteydessä, mutta tutkintoa voi tulla suorittamaan suoraan työelämästä myös ilman valmistavaa koulutusta.


Tutkinto on mahdollista suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta saa lähimmästä oppisopimustoimistosta tai tutkinnosta vastaavalta opettajalta.

 

Tutkinto koostuu viidestä tutkinnon osasta.


Pakolliset tutkinnon osat :
1) Ohjaajuus
2) Ohjaus eri toimintaympäristöissä
3) Ohjauksen menetelmät, eriytyvä kaikille pakollinen tutkinnon osa


Valinnaiset tutkinnon osat (valitaan kaksi):
4) Kansalais- ja järjestötoiminnan ohjaus
5) Projektitoiminnan ohjaus
6) Nuorten sosiaalinen vahvistaminen
7) Monikulttuurisen toiminnan ohjaus
8) Ikääntyvien ohjaus
9) Palvelujen tuottaminen
10) Tutkinnon osat ammatillisista perustutkinnoista
11) Tutkinnon osa ammattitutkinnosta
12) Tutkinnon osa erikoisammattitutkinnosta