Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto
Etusivu » Hakijalle » Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot » Terveys- ja hyvinvointi » Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto

Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinnon suorittanut toimii vaativissa kasvatus-, ohjaus- ja organisointitehtävissä. Työalueina ovat lapsi- ja nuorisotyö erilaisissa toimintaympäristöissä, joita voivat olla mm. päivähoito, lapsi- ja perhetyö, nuorisotyö, koulu, aamu- ja iltapäivätoiminta, laitokset ja sairaalat, kulttuuri- ja vapaa-ajantoiminta, erityisryhmien työpajat ja toimintakeskukset, kansalais- ja järjestötoiminta sekä alan yritykset.

Tutkinnon suorittaneen keskeistä osaamista ovat sosiaaliset ja verkostoitumisen taidot sekä kyky tunnistaa yksilöllisiä ja yhteisöllisiä ohjauksen tarpeita ja kehittämiskohteita. Erityisohjaajalla on vahvat vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot, joita hän osaa soveltaa työssään tavoitteellisesti, vastuullisesti ja eettisesti. Palvelujen ja toiminnan tuottaminen erilaisissa toimintaympäristöissä edellyttää joustavuutta, luovuutta ja organisointitaitoa.


Sisältö

Tutkinnon suorittaminen edellyttää kolmen pakollisen ja vähintään kahden valinnaisen tutkinnon osan suorittamista. Toisen valinnaisen tutkinnon on oltava joko Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja heidän perheidensä ohjaus ja tukeminen tai Erityistä tukea tarvitsevien nuorten ja heidän perheidensä ohjaus ja tukeminen.

Pakolliset tutkinnon osat

  • Ammatillinen toiminta lasten ja nuorten erityisohjauksessa
  • Yksilön ja yhteisön osallisuuden vahvistaminen
  • Kulttuurien moninaisuus ohjaustyössä

Valinnaiset tutkinnon osat

  • Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja heidän perheidensä ohjaus ja tukeminen
  • Erityistä tukea tarvitsevien nuorten ja heidän perheidensä ohjaus ja tukeminen
  • Yrittäjänä toimiminen