Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto
Etusivu » Hakijalle » Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot » Terveys- ja hyvinvointi » Kehitysvamma-alan ammattitutkinto

Kasvata ja päivitä osaamistasi kehitysvammaisuudesta, kehitysvammaisten palveluista ja heidän hyväkseen toimivista verkostoista sekä yhteiskunnan tukitoimista. Opi tukemaan, hoitamaan ja ohjaamaan kehitysvammaista ja hänen läheisiään eri elämäntilanteissa, elämänvaiheissa ja toimintaympäristöissä voimavaralähtöisesti. Koulutus valmistaa kehitysvamma-alan ammattitutkintoon.

Kohderyhmä

Osallistujalta vaaditaan sosiaali- ja terveysalan ammatillinen peruskoulutus tai vastaava tietotaito, sekä useamman vuoden työkokemus alalta.

Sisältö

Koulutus valmistaa kehitysvamma-alan ammattitutkintoon, joka sisältää kolme pakollista ja yhden valinnaisen tutkinnon osan. Järjestämme valmistavan koulutuksen seuraavasti:

Pakolliset tutkinnon osat

  • Ammatillinen toiminta kehitysvamma-alalla
  • Hyvinvoinnin, elämänhallinnan ja toimintakyvyn havainnointi ja arviointi
  • Yksilöllinen tuki ja hoito

Valinnaiset tutkinnon osat (valitaan yksi):

  • Tasa-arvoinen vuorovaikutus ja kommunikointi
  • Arkielämän taitojen edistäminen ja oppimisen tukeminen
  • Yhteistyö perheen ja moniammatillisen työryhmän ja verkostojen kanssa
  • Sosiokulttuurinen työ kehitysvamma-alalla

Vapaaehtoinen tutkinnon osa:

  • Yrittäjyys

Toteutus

Koulutus toteutetaan lähi-, etä- sekä verkko-opetuksena ja työssäoppimisena alan organisaatioissa. Lähiopetusta on keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa. Vaihtoehtona omaehtoiselle monimuoto-opiskelulle on oppisopimuskoulutus. Osallistujan osaaminen kartoitetaan koulutuksen alkaessa. Tältä pohjalta jokaiselle opiskelijalle rakennetaan henkilökohtainen oppimispolku kohti tavoitteita ja tutkintoa. Kehitysvamma-alan ammattitutkinto suoritetaan näyttötutkintona osallistujan itsensä suunnittelemissa tutkintotilaisuuksissa alan aidoissa työtehtävissä.

Lisätietoa: Alaikäisten turvallisuuden sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämiseksi opiskelijaksi ei voida ottaa henkilöä. joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön työtehtäviin tai työssä oppimiseen. Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi myös olla aiempi opiskeluoikeuden peruuttamispäätös. Tämän vuoksi opiskelijaksi hakevan tulee ilmoittaa tällaisesta päätöksestä jo hakuvaiheessa (ns. SORA-lainsäädäntö).

On mahdollista suorittaa myös tutkinnon osa tai koko tutkinto ilman valmistavaa koulutusta, suoraan työelämästä.