Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto
Etusivu » Hakijalle » Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot » Tekniikka » Tekniikan erikoisammattitutkinto

Kehity esimiehenä! Oletko toimialasi vahva ammattilainen ja haluat lisätä osaamistasi esimiehenä esimerkiksi työnjohtotehtävissä tuotannossa, tuotannon kehityksessä, asiakaspalvelussa, tuotekehityksessä, projektin johtamisessa, laadun hallinnassa, henkilöstöhallinnossa tai ammatinharjoittajana toimimisessa? Koulutus valmistaa tekniikan erikoisammattitutkintoon.

Kohderyhmä

Henkilöille, jotka toimivat tai ovat siirtymässä esimies-, työnjohto- tai asiantuntijatehtäviin omassa organisaatiossaan. Tutkinnon suorittajan ammatillisen osaamisen omalla toimialallaan tulee olla vahva ja hänen organisaatiotuntemuksensa hyvä.

Sisältö

Koulutus valmistaa monelle alalle soveltuvaan tekniikan erikoisammattitutkintoon, joka muodostuu yhdestä pakollisesta ja yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta.

Järjestämme valmistavan koulutuksen seuraaviin tutkinnon osiin

Pakollinen tutkinnon osa = työnjohtaminen sisältää mm.
• esimiestyö ja esimiehen tehtävät
• toiminnan ja henkilöstön johtaminen ja kehittäminen
• talouden seuranta ja kannattavuuden parantaminen
• asiakkuuksien johtaminen ja hallinta
• viestintä ja vuorovaikutus
• oman työn johtaminen ja ajankäytön hallinta

Valinnaiset tutkinnon osa, joista valitaan yksi
• Prosessinjohtaminen
• Henkilöstöjohtaminen
• Asiakaspalvelun johtaminen
• Ammatinharjoittajana toimiminen
Valinnaisessa tutkinnon osassa syvennetään tietotaitoa valitulta alueelta

Toteutus

Koulutus toteutetaan lähi-, etä- sekä verkko-opetuksena. Lähiopetusta on maksimissaan 2 päivää kuukautta kohden. Osallistujan osaaminen kartoitetaan koulutuksen alkaessa. Tämän pohjalta jokaiselle osallistujalle rakennetaan henkilö-kohtainen oppimispolku kohti tavoitteita ja tutkintoa. Tekniikan erikoisammattitutkinto suoritetaan näyttötutkintona kunkin tutkinnon suorittajan oman organisaation toimintaa kehittäen.

On mahdollista suorittaa myös tutkinnon osa tai koko tutkinto ilman valmistavaa koulutusta, suoraan työelämästä.