Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto
Etusivu » Hakijalle » Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot » Tekniikka » Sähköyliasentajan erikoisammattitutkinto

Kasvata osaamistasi sähköalan suunnittelutaidoissa, tarjouslaskentataidoissa, kustannusten hallinnassa ja projektointitaidoissa valitsemillasi osa-alueilla. Vahvista käyttöönotto-, tarkastus- ja dokumentointitaitojasi. Kehitä työtapojasi, tiimityöskentelytaitojasi ja työnjohtovalmiuksiasi. Koulutus valmistaa sähköyliasentajan erikoisammattitutkintoon.

Kohderyhmä

Sähköalan ammattilainen, jolla on useamman vuoden kokemus sähköasennusalan vaativista työtehtävistä ja vähintään alan peruskoulutus tai vastaavat tiedot ja taidot.

Sisältö

Koulutus sisältää kaksi pakollista, sekä kolme valinnaista tutkinnon osaa. Järjestämme valmistavan koulutuksen seuraaviin tutkinnon osiin:

Pakolliset tutkinnon osat

  • Turvallisuus ja riskien hallinta
  • Kiinteistöjen sähköasennukset

Valinnaiset tutkinnon osat (valitse kolme)

  • Viestintä- ja tietoverkkojärjestelmät
  • Tilaturvallisuusjärjestelmät
  • Paloturvallisuusjärjestelmät
  • Rakennusautomaatiojärjestelmät
  • Sähkömoottorikäytöt
  • Kappaletavara- ja prosessiautomaatio
  • UPS-jakelujärjestelmät ja varavoimajärjestelmät
  • Yrittäjyys
Yhden valinnaisen osan voi korvata alalla tarvittavaa ammattiosaamista laajentavalla jonkun muun erikoisammattitutkinnon osalla esim. osa tekniikan erikoisammattitutkinnosta.

Toteutus

Koulutus toteutetaan lähi-, etä- sekä verkko-opetuksena ja työssä oppimalla alan yrityksissä.Lähiopetusta on maksimissaan 2 iltaa tai lauantaipäivä viikoittain. Osallistujan osaaminen kartoitetaan koulutuksen alkaessa. Tämän pohjalta jokaiselle opiskelijalle rakennetaan henkilökohtainen oppimispolku kohti tavoitteita ja tutkintoa. Sähköyliasentajan erikoisammattitutkinto suoritetaan osallistujan itsensä suunnittelemissa tutkintotilaisuuksissa alan aidoissa työtehtävissä tai tutkintotilaisuuksissa oppilaitosympäristössä.

On mahdollista suorittaa myös tutkinnon osa tai koko tutkinto ilman valmistavaa koulutusta, suoraan työelämästä.