Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto
Etusivu » Hakijalle » Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot » Tekniikka » Kiinteistöpalvelujen ammattitutkinto

Kiinteistönhoitaja

Kasvata osaamistasi kiinteistöjen hoidon, neuvonnan, huollon sekä kunnossapidon tehtävissä. Vahvista tietämystäsi lämmitys-, vesi- ja viemärijärjestelmistä ja opi paikantamaan eri järjestelmien vikoja sekä huoltamaan laitteita turvallisesti. Koulutus valmentaa kiinteistöpalvelujen ammattitutkintoon kiinteistönhoitajaksi LVI-huollon osaamisalalla.

Kohderyhmä

Osallistujalta vaaditaan alan ammatillinen peruskoulutus (esim. metalli, LVI, sähkö, instrumentti, automaatio tai rakennus) ja vähintään vuoden työkokemus tai useamman vuoden vahva työkokemus alalta.

Sisältö

Koulutus valmentaa kiinteistöpalvelujen ammattitutkintoon LVI-huollon osaamisalalle. Tutkinto, sisältää yhden kaikille pakollisen tutkinnon osan, yhden osaamisalan pakollisen tutkinnon osan ja kaksi valinnaista tutkinnon osaa.
Järjestämme valmistavan koulutuksen seuraaviin tutkinnon osiin:

Pakolliset tutkinnon osat

  • Kiinteistöpalvelujen tuottaminen ja palvelutilanteen hallinta
  • LVI-järjestelmien toiminnan ylläpito

 Valinnaiset tutkinnon osat

  • IV-koneiden huolto ja ylläpito
  • LV-järjestelmien huolto ja ylläpito
  • Kiinteistöautomaation säätö ja ohjaus

Toteutus

Koulutus toteutetaan lähi-, etä- sekä verkko-opetuksena ja työssäoppimisena alan yrityksissä. Ohjattua opiskelua tukee vahvasti itseopiskelu. Henkilön osaaminen ennen varsinaista opiskelua tunnustetaan ja tunnistetaan haastatteluin ja pienimuotoisin testein. Tämän pohjalta jokaiselle opiskelijalle rakennetaan henkilökohtainen oppimispolku kohti tavoitteita ja tutkintoa. Kiinteistöpalvelujen ammattitutkinto suoritetaan osallistujan itsensä suunnittelemissa tutkintotilaisuuksissa aidoissa alan työtehtävissä.

On mahdollista suorittaa myös tutkinnon osa tai koko tutkinto ilman valmistavaa koulutusta, suoraan työelämästä.