Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto
Etusivu » Hakijalle » Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot » Palvelut » Suurtalouskokin ammattitutkinto

Kasvata osaamistasi suurtalouden ruoanvalmistus- ja asiakaspalvelutehtävissä. Syvennä tietämystäsi laatutavoitteiden ja toiminta-ajatuksen mukaisesta toiminnasta suurtalouskeittiöllä. Vahvista organisointikykyjäsi ja osaamistasi vastaamaan alan uusiin haasteisiin. Koulutus valmistaa suurtalouskokin ammattitutkintoon tai sen osaan.

Kohderyhmä

Suurtalouden ruoanvalmistus- ja asiakaspalvelutehtävissä työskenteleville tai siihen aikoville. Osallistujalta vaaditaan alalle soveltuva ammatillinen peruskoulutus ja vähintään vuoden työkokemus alalta tai useamman vuoden vahva työkokemus alalta.

Sisältö

Koulutus valmistaa suurtalouskokin ammattitutkintoon tai sen osaan. Koko tutkinto sisältää yhden pakollisen sekä kaksi valinnaista tutkinnon osaa. Järjestämme valmistavan koulutuksen seuraaviin tutkinnon osiin
 
Pakolliset tutkinnon osat
 • Ruoanvalmistus ammattikeittiössä
 
Valinnaiset tutkinnon osat (valitaan kaksi)
 • Ruoanvalmistus suurtaloudessa
 • Tilaus- ja juhlapalveluissa toimiminen
 • Erityisruokavalioaterioiden valmistus

Toteutus

Voit liittää tutkintoosi myös muita vainnaisia tutkinnon osia, mikäli sinulla on sellaisia valmiina tai osaamista niiden suorittamiseen. Valinnaiseksi tutkinnon osaksi kelpaa myös osa toisesta alan ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta esim. yrittäjän ammattitutkinnosta. Koulutus toteutetaan lähi-, etä- sekä verkko-opetuksena ja työssäoppimisena alan yrityksissä. Lähiopetusta on 2 päivää kuukaudessa, yhteensä 30–35 päivää koko koulutuksen aikana. Osallistujan osaaminen kartoitetaan koulutuksen alkaessa. Tämän pohjalta jokaiselle opiskelijalle rakennetaan henkilökohtainen oppimispolku kohti tavoitteita ja tutkintoa. Suurtalouskokin ammattitutkinto suoritetaan osallistujan itsensä suunnittelemissa tutkintotilaisuuksissa alan aidoissa työtehtävissä.

On mahdollista suorittaa myös tutkinnon osa tai koko tutkinto ilman valmistavaa koulutusta, suoraan työelämästä.