Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto
Etusivu » Hakijalle » Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot » Palvelut » Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto

Kouluttaudu puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan asiantuntijaksi. Opi arvioimaan asiakaskohteiden puhtaustasoa sekä toteuttamaan niiden siivous taloudellisesti ja tehokkaasti. Vahvista asiakaspalvelutaitojasi.

Hanki laaja-alainen käsitys kiinteistöjen elinkaareen vaikuttavista tekijöistä sekä osaaminen

kiinteistöjen hoitoon, huoltoon ja korjaukseen. Perehdy kiinteistöjen hoitosopimusten mukaisiin huoltotöihin, ulkoaluetöihin sekä teknisten järjestelmien säätö-, huolto-, korjaus- ja mittaustöihin.

Kohderyhmä

Erilaisten kohteiden puhdistus- ja kiinteistöpalveluissa työskenteleville tai niihin aikoville.

Osallistujalta vaaditaan alan ammatillinen peruskoulutus ja/tai työkokemusta alalta.

Sisältö ja toteutus

Koulutus valmistaa puhtaus- ja kiinteistöpalveluiden ammattitutkintoon, joka sisältää kolme

osaamisalaa:

• Kiinteistönhoidon osaamisala, josta valmistuu kiinteistönhoitajaksi tai tekniseksi

kiinteistönhoitajaksi

• Kotityöpalvelujen osaamisala, josta valmistuu henkilökohtaiseksi avustajaksi tai

kodinhuoltajaksi.

• Toimitilahuollon osaamisala, josta valmistuu laitoshuoltajaksi tai toimitilahuoltajaksi.

Valinnaiset tutkinnon osat esim.

• Avustaminen ja huolenpito, 30 osp

• Avustamis- ja asiointipalvelujen tuottaminen, 30 osp

• Elintarviketeollisuuslaitosten puhtauspalvelut, 30 osp

• Erityiskohteiden siivouspalvelut, 30 osp

• Hotelli- ja majoitustilojen puhtauspalvelut 30 osp

• Huonekasvien huoltaminen, 15 osp

• Ilmanvaihtokoneiden toimintakunnon ylläpito, 30 osp

• Kauppakeskusten ja myymälätilojen puhtauspalvelut, 30 osp

• Kiinteistöautomaation säätö ja ohjaus, 30 osp

• Kodin ruokapalvelut, 30 osp

• Kulttuurihistoriallisten kohteiden puhtauspalvelut, 30 osp

• Laitoshuoltopalvelut, 30 osp

Valinnaiseksi tutkinnon osaksi kelpaa myös osa toisesta ammatti tai erikoisammattitutkinnosta.

Koulutus toteutetaan monimuotoisena ja se sisältää lähi-, etä- sekä verkko-opetusta ja

työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Lähiopetusta on 30-40 päivää koko koulutuksen aikana.

Osallistujan osaaminen kartoitetaan koulutuksen alkaessa. Tämän pohjalta jokaiselle

opiskelijalle/tutkinnon suorittajalle rakennetaan henkilökohtainen oppimispolku kohti tavoitteita

ja tutkintoa. Ammattitutkinto suoritetaan osallistujan itsensä suunnittelemissa

näytöissä alan aidoissa työtehtävissä.

 

Lisätietoja:

Pirkko Paajanen, pirkko.paajanen(at)poke.fi, p. 040 5669 637

Maija Salmelin, maija.salmelin(at)poke.fi, p. 040 7083 710

 

Hae koulutukseen tästä.