Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto
Etusivu » Hakijalle » Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot » Maa- ja metsätalous » Ympäristöhuollon ammattitutkinto

Kehity ympäristöhuollon osaajaksi. Ota ympäristöriskit hallintaan ja tehosta jätehuoltoa sekä kierrätystä. Hanki valmiudet uuden lainsäädännön mukaiseen toimintaan ja sen vaatimien toimenpiteiden ja suunnitelmien toteuttamiseen sekä ympäristö-, terveys- ja turvallisuusneuvontaan. Koulutus valmistaa ympäristöhuollon ammattitutkintoon kiinteistöjen ja teollisuuden ympäristöpalveluiden osaamisalalla.

Kohderyhmä

Jäte- ja kiinteistöhuollon toimijat, yritysten ja kuntien ympäristövastaavat, ympäristönhoitajat jne. Osallistujalta vaaditaan alaan soveltuva ammatillinen peruskoulutus ja/tai työkokemusta alalta.

 

Sisältö

Koulutus muodostuu ympäristöhuollon ammattitutkintoon kuuluvista kahdesta pakollisista tutkinnon osasta, sekä kahdesta valinnaisessta tutkinnon osasta. Järjestämme valmistavan koulutuksen mm. seuraaviin tutkinnon osiin hakijoiden kiinnostus huomioiden:

Pakolliset osat

  • Ympäristöhuollon työtehtävissä toimiminen
  • Materiaalien kierron ja työturvallisuuden edistäminen

Valinnaiset tutkinnon osat

  • Kiinteistön jätehuollon suunnittelu
  • Ympäristöhallinto ja laillisuusvalvonta
  • Ympäristöalan viestintä

Voit liittää tutkintoosi myös muita valinnaisia tutkinnon osia, mikäli sinulla on sellaisia valmiina tai niihin osaamista ilman valmistavaa koulutusta. Valinnaiseksi tutkinnon osaksi kelpaa myös osa toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta.

Toteutus

Koulutus toteutetaan lähi- etä- ja verkko-opetuksena sekä työskentelemällä alan tehtävissä. Lähiopetusta on koulutuksen aikana 1-2 päivää kuukaudessa. Osallistujan osaaminen kartoitetaan koulutuksen alkaessa. Tämän pohjalta opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen oppimispolku kohti tavoitteita ja tutkintoa. Osaaminen osoitetaan ja tutkinto suoritetaan tutkintotilaisuuksissa alan aidoissa työtehtävissä.

On mahdollista suorittaa myös tutkinnon osa tai koko tutkinto ilman valmistavaa koulutusta, suoraan työelämästä.